TRUCKS

„Нашата гама от най-горивоефективни камиони досега“

| 2 минути четене | 2 минути четене
Чрез горивоефективни задвижвания и конфигурации на шасито новата гама на Volvo Trucks постига значителни икономии на гориво и CO2. Новите камиони са и част от дългосрочна визия за нулеви емисии.
Томас Туресон, мениджър по комерсиализацията, стои пред новия Volvo FH с I-Save
Мениджър по комерсиализацията Томас Туресон в новата гама на Volvo Trucks

Какво могат да очакват клиентите в тези нови камиони по отношение на горивната ефективност?
„Могат да очакват нашите най-горивоефективни камиони досега. Горивото представлява около една трета от разходите на превозвачите, затова продължаваме да правим всичко възможно, за да намерим нови начини за намаляване на разхода на гориво в нашите камиони. В резултат на това потреблението на гориво и емисиите на CO2 на типичен дизелов камион Volvo за дълги разстояния са намалени с над 20% от 1990-те години досега. Последните двигатели Euro 6, версия D, в новата гама например включват редица подобрения на ефективността, включително тип масло с нисък вискозитет VDS-5 и нови маслообиращи бутални пръстени, които намаляват разхода на гориво. А новите технологии, включително базираната на карта I-See и функцията за свободен ход I-Roll, използват силата на задвижване на камиона, за да намалят още повече разхода на гориво.“

Как могат да бъдат специфицирани тези камиони, за да бъдат още по-горивоефективни?
„Новите камиони Volvo FH, FH16, FM и FMX могат да бъдат пригодени за широк спектър от приложения, за да осигурят значителни допълнителни икономии на гориво и емисии на CO2. За дълги разстояния новият Volvo FH с I-Save комбинира двигателя D13TC с пакет от характеристики и може да осигури икономия на разходи за гориво (дизел и AdBlue) до седем процента.* В същото време и двата Volvo FH и FM се предлагат в LNG версии. Те намаляват разходите за гориво и емисиите на CO2 с до 20%. С био-LNG тези емисии се свеждат практически до нула.“

При целия този напредък с алтернативните горива защо Volvo Trucks пуска дизелова гама?
„Всеки вид гориво, от електричество и LNG до биогаз и дизел, има своите специфични предимства, както и слабости и е подходящ за различни видове транспортни задачи. Поради това смятам, че ще виждаме различни източници на енергия и задвижвания да се използват паралелно много години напред. В същото време, заедно с разработването на алтернативи, Volvo Trucks продължава с иновациите, за да направим нашите дизелови камиони възможно най-ефективни. Най-новият Volvo FH с I-Save например, който използва уникален тип турбокомпаунд технология, е категорично доказателство за това колко далеч можем да стигнем с разширяването на границите на горивната ефективност.“

Как това допринася за дългосрочната визия за нулеви емисии на Volvo?
„Ние сме в преходен период, в който преминаваме от десетилетия на зависимост от петрола към ресурсно по-ефективни и възобновяеми алтернативи. Тласъкът към енергийна ефективност, както и разработването на алтернативни горива са важни части по пътя към нулеви емисии.“

ФАКТИ
Volvo FH с I-Save
Комбинира новия двигател D13TC с пакет от характеристики, като осигурява икономии на гориво до седем процента.*

LNG двигател
Задвижваните с газ Volvo FH LNG и Volvo FM LNG работят с втечнен природен газ (LNG), което намалява емисиите на CO2 с до 20% в сравнение с дизела, или с био-LNG, което намалява CO2 с до 100%. Това се отнася за емисии от автомобила по време на неговата експлоатация, известно също като „от резервоар-до-колело“.

Втечнен природен газ (LNG)
LNG се произвежда от природен газ, изкопаемо гориво. Той се втечнява за транспортиране или съхранение чрез охлаждане на газа до ниски температури.

Био-LNG
Био-LNG, наричан още втечнен биогаз (LBG), е биогориво, получено от преработката на потоци органични отпадъци. Биогазът се образува при разграждане на биологична материя. След това газът се охлажда до ниски температури.

*Заявеното подобряване на разхода на гориво е изчислено чрез сравняване на разходите за дизелово гориво и AdBlue за D13TC Euro 6, версия D, с пакет за гориво за превози на дълги разстояния (I-Save) спрямо D13 eSCR Euro 6, версия D, без пакет за гориво за превози на дълги разстояния. Действителната икономия на гориво може да се различава в зависимост от много фактори, като опит на водача, използване на круиз контрол, спецификация на автомобила, натоварване на автомобила, действителна топография, поддръжка на автомобила и метеорологични условия.

Свързани новини