TRUCKS

Задаване на стандарта за максимален пробег и мониторинг в реално време на камиона

| 7 минути четене | 7 минути четене
Над 600 000 камиона Volvo вече са свързани и броят им се увеличава с всеки изминал ден. Мониторингът в реално време се превърна в реалност и стъпка по стъпка Volvo Trucks подобрява максималния пробег на камионите чрез оптимизиране на обслужването, като помага на транспортните фирми всеки път да спазват обещанията си за изпълнение навреме.
В момента Volvo Trucks прилага нови методи за мониторинг и анализ на данни от хиляди камиони в реално време.

До 2025 г. искаме да намалим непланираните престои на камиони“, казва Маркус Ефраимсон, вицепрезидент на „Услуги за максимален пробег“ във Volvo Trucks. Това е амбициозна цел, но става все по-достижима благодарение на последните технологични постижения.

Днес всеки камион Volvo е оборудван с една от най-модерните телематични и диагностични системи в бранша. Това, в съчетание с най-новата технология за свързване, позволява на Volvo Trucks дистанционно да следи и анализира данните от критично важни компоненти в реално време и да прогнозира кога ще възникне неизправност. 

Данните, които идват от системите за последваща обработка на отработените газове, двигателя и управлението на мощността на камиона, както и няколко други ключови индикатора за експлоатационното състояние на автомобилите, се предават в Международния център за максимален пробег на Volvo Trucks в Гент, Белгия. Тук те се обработват и анализират. Ако бъде подаден сигнал, той се изпраща на местния дилър или чрез национален център за максимален пробег, така че да могат да се предприемат превантивни действия, преди да възникне повреда. Понастоящем мониторингът в реално време се предлага като опция към Volvo Gold Contract на повечето европейски пазари.

Маркус Ефраимсон, вицепрезидент на „Услуги за максимален пробег“
Шана Шилеверт, специалист по разработване на услуги

Шана Шилеверт, която работи като специалист по разработване на услуги заедно с над 500 души технически персонал и специалисти по обработка на данни в рамките на мониторинга на камиони при Международния център за максимален пробег, обяснява:  

„Ние не само събираме и обработваме в реално време огромно количество данни от камионите, но използваме и съвременни техники за машинно обучение, за да ги анализираме и да прогнозираме неизправности. Ние не само сме пулсиращото сърце при мониторинга на камионите, но нашият технически опит и познания в отрасъла могат също да ни помогнат да разработим алгоритми, които дават точни прогнози за експлоатационното състояние на камиона.“

Част от работата на Шана е и да осигурява двупосочен информационен поток между техническия екип на центъра и Volvo Trucks. Това е така, защото идеите и обратната връзка се вземат предвид, за да се подобри обслужването, което предоставя Международният център за максимален пробег. 

Международният център за максимален пробег на Volvo Trucks в Гент, Белгия, предлага 24-часова техническа поддръжка на 16 езика.

„Важно е да запомним, че зад всичко, което правим тук, стои човешко присъствие. Ние непрекъснато работим, за да направим целия процес максимално плавен“, казва тя. 

Един пример за развитието на Международния център за максимален пробег е неговата работа по премахване на езиковите бариери. Независимо дали става въпрос за прогнозни сигнали, повреда или техническа поддръжка, целта е да се комуникира на родния език на клиента или дилъра. В момента центърът осигурява тази услуга на 16 различни езика. 

Чрез анализ на данните в реално време разполагаме с процеси, които ни позволяват да действаме, преди да се случи нещо.

В началото центърът за мониторинг на камиони в рамките на Международния център за максимален пробег работеше с пет европейски пазара, но сега работи на 24. Поддръжката, която предоставя, съчетана с възможността за мониторинг на камионите в реално време, вече има полза като прогнозна поддръжка за хиляди клиенти на Volvo Trucks. В перспектива целта е драстично да се увеличи броят на камионите, които се следят в реално време през следващите години. Volvo Trucks освен това постепенно разширява броя на компонентите, които следи и от които събира данни.

Шана казва, че е минала през целия процес за максимален пробег на Volvo Trucks. „Когато започнах преди 10 години, реагирах на повреди и то главно реактивно. Тогава работих в свързани услуги, които дават възможност за това, което правим днес. Сега всичко преминава от реактивно към проактивно. Чрез анализ на данните в реално време разполагаме с процеси, които ни позволяват да действаме, преди да се случи нещо. Това е преход с безкрайни възможности за транспортната индустрия“, казва тя.

Днес всеки камион Volvo е изцяло свързан и потенциално може да предоставя данни за работните характеристики в реално време.

Цялата тази работа е част от текущата стратегия на Volvo Trucks за поддържане на камионите на клиентите на пътя. Друга инициатива в подкрепа на този план е допълнително съкращаване на сроковете за обслужване и преработването им, така че да бъдат по-удобни за транспортни дейности. Мониторингът в реално време означава, че непланираните престои могат да бъдат прогнозирани и превърнати в планирани или дори комбинирани със съществуващи посещения в сервиза, които вече са в графика за поддръжка на камиона. Целият процес е по-ефективен и дори може да се изпълнява по-рядко, ако данните на камиона вече са анализирани и необходимите техници и части са налице. 

Ето защо, паралелно с представянето на новата изцяло свързана гама камиони, Volvo Trucks въвежда договора за максимален пробег, който се възползва от предимствата на превантивната поддръжка. Този нов договор предлага непрекъснато актуализирани графици за поддръжка въз основа на реалното използване и състояние на даден камион, предварително планирани посещения в сервиза и автоматични известия на индикаторното табло на камиона, когато е време за обслужване.

Най-интересното е, че с помощта на машинно обучение можем да идентифицираме скрити модели и да прогнозираме неизправностите по-точно.

По-добрата свързаност освен това позволява непрекъснат поток от данни към камиона, което прави възможно извършването на актуализации на софтуера и параметрите от разстояние. Дистанционното изтегляне на софтуер може дори да се извършва по време на обедна почивка и вече намалява броя на посещенията на камиони в сервиза. Спестяването на време е значително и това е поредната технологична иновация, която помага на Volvo Trucks да зададе нов стандарт при максималния пробег на камионите.

Не на последно място новите методи на машинно обучение отварят възможности за подобряване на точността на прогнозиране и предотвратяване на непланирани престои. Volvo Trucks вече започва да открива повече за това как камионите работят в реални ситуации, за да прогнозира повредата на компонентите още по-рано – с цели 100 дни в някои случаи. И има голям потенциал да използва тази информация за разработване на по-добри, по-динамични продукти в бъдеще.

„Най-интересното е, че с помощта на машинно обучение можем да идентифицираме скрити модели и да прогнозираме неизправностите по-точно. Това означава, че не само можем почти да премахнем нуждата от допълнителни посещения в сервиза – можем и да проучим какво точно причинява неизправността на компонентите. И това е вълнуваща перспектива за задържане на камионите на нашите клиенти на пътя“, казва Маркус Ефраимсон. 

Мониторинг в реално време

В момента Volvo Trucks прилага нови методи за мониторинг и анализ на данни от хиляди камиони в реално време. Когато бъде открита неизбежна повреда, Международният център за максимален пробег получава сигнал, за да могат да бъдат предприети превантивни действия. Понастоящем мониторингът в реално време на важни за максималния пробег компоненти се предлага като опция към Volvo Gold Contract на повечето европейски пазари. Той постепенно ще бъде въведен на нови пазари и ще стане наличен като опция към другите ни договори за обслужване от Volvo в близко бъдеще.

ДИСТАНЦИОННО ИЗТЕГЛЯНЕ НА СОФТУЕР
Подобрената свързаност улеснява дистанционното изтегляне на софтуер, като намалява необходимостта камионите да посещават сервиза. Новият софтуер се изтегля и съхранява в камиона, докато водачът не намери подходящо време за инсталиране. Софтуерните аксесоари на Volvo също могат да бъдат изтеглени дистанционно за лесни и удобни надстройки.

ДОГОВОР ЗА МАКСИМАЛЕН ПРОБЕГ ОТ VOLVO
Volvo Trucks представя нов договор за обслужване, наречен договор за максимален пробег от Volvo, специално разработен за подобряване на максималния пробег. Той включва планиране на свързани услуги, което позволява на Volvo Trucks, благодарение на по-добрата свързаност, постоянно да актуализира и оптимизира графика за поддръжка, като следва реалното използване и състоянието на камиона. Грижата за максимален пробег също така минимизира риска от неочаквани повреди чрез отдалечен мониторинг на избрани компоненти. С цялата тази информация посещението на сервиза може да бъде планирано и частите да бъдат поръчани предварително, ако е необходимо. Тази услуга е включена и в другите договори за обслужване от Volvo със свързаност. 

Свързани новини