TRUCKS

Volvo Flexi-Gold Contract – договор за сервизно обслужване, базиран на експлоатацията на превозното средство, за превозвачи, които се нуждаят от повече гъвкавост

| 2 минути четене | 2 минути четене
Новият договор Flexi-Gold на Volvo Trucks предлага сигурността на дългосрочен договор за сервизно обслужване, но и гъвкавост, която позволява непрекъснато адаптиране на поддръжката и разходите спрямо експлоатацията.
Камион Volvo се движи покрай езеро по залез слънце

Много транспортни фирми оперират на все по-непредсказуеми и нестабилни пазари, а договорите за сервизно обслужване изискват стабилност и дългосрочно планиране. Това е противоречие, за което Volvo Flexi-Gold Contract осигурява решение.

„Още в първия си работен ден в тази сфера видях, че традиционният договор за сервизно обслужване може да се възприема като негъвкав и статичен“, обяснява Томас Нимайер, мениджър бизнес развитие, договори за сервизно обслужване, който участва в разработването на концепцията на Flexi-Gold.

Flexi-Gold предлага същото покритие и максимален пробег като Gold Contract, на сравнима цена, но със значително повече гъвкавост за адаптиране към променящите се нужди на бизнеса.

„Трябва да знаете какво разстояние ще изминете всяка година, за период от четири до седем години, а малко хора в нашия бранш могат да прогнозират това толкова напред. Така че започнахме да проучваме как можем да разработим оферта, която да даде на клиентите повече гъвкавост за целия срок на дългосрочен договор.“

С Volvo Flexi-Gold Contract клиентът разполага с 40-процентов диапазон на гъвкавост, като годишният пробег може да варира спрямо договорения пробег с 20 процента и в двете посоки. Всеки месец фактурата на клиента се определя в зависимост от пробега на автомобила. „С две думи, ако пътувате по-малко, плащате по-малко и обратно“, обяснява Томас Нимайер. „Flexi-Gold предлага същото покритие и максимален пробег като Gold Contract, на сравнима цена, но със значително повече гъвкавост за адаптиране към променящите се нужди на бизнеса.“

Новият сервизен договор, базиран на експлоатацията на автомобила, стана възможен благодарение на подобренията в свързаността и телематиката, които позволяват на превозните средства да споделят пробега в реално време с Volvo Trucks. „Има три тенденции, които в комбинация дадоха истински тласък на тази концепция“, добавя Томас Нимайер. „Има ясна потребност на клиентите от по-голяма гъвкавост, която нараства, и повишена готовност за промяна на бизнес моделите и начина на действие. Също така разполагаме с технологията, за да направим възможни сервизните договори, базирани на реалния пробег.“

Volvo Flexi-Gold Contract се предлага на избрани европейски пазари, като в близко бъдеще постепенно ще бъде въвеждан на нови пазари.

Шест предимства на Volvo Flexi-Gold Contract

1. Позволява гъвкавост
Дори да имате само краткосрочни споразумения с клиентите си или да работите на все по-непредсказуем и несигурен пазар, Volvo Flexi-Gold Contract може да се адаптира непрекъснато към вашите нужди и същевременно да ви дава сигурността на дългосрочен договор.

2. Съобразен с вашия паричен поток
Тъй като фактурите се базират на реалния пробег, това ограничава финансовия риск. Това е от особена полза за клиенти, работещи в условията на сезонни колебания и променливо търсене.

3. Базиран на експлоатоцията на автомобила
Плащате за това, което ви трябва – нито повече, нито по-малко. Всяка фактура се базира на изминатите километри за месеца, а графикът за поддръжка непрекъснато се адаптира, за да съответства на пробега и да предлага оптимално ниво на сервизно обслужване.

4. Спокойствие
Както Volvo Gold Contract, Flexi-Gold осигурява възможно най-голям максимален пробег. Без непредвидени сметки за ремонт, за които да се притесняват, клиентите могат да се съсредоточат върху бизнеса си.

5. По-ниски общи разходи за собственост
Гъвкавостта улеснява обвързването с дългосрочен договор, а следователно се намаляват общите разходи за собственост, които идват с всички договори за обслужване.

6. Намалява административната работа
Всички фактури се изчисляват автоматично, без допълнителни фактури за превишен пробег. Клиентът може да пътува свободно в рамките на договорения 40-процентов диапазон на гъвкавост и не се изискват допълнително администриране и време.