TRUCKS

Новите стандарти за емисии на CO2 и икономия на гориво на ЕС и пътят, който предстои

| 4 минути четене | 4 минути четене
Всички нови европейски камиони вече трябва да отговарят на строгите стандарти за емисии на CO2 и икономия на гориво на ЕС. Volvo Trucks инвестира много средства в нови устойчиви транспортни решения и продължава да работи усилено, за да се справи с огромното въздействие, което това ще окаже върху автомобилната индустрия.
Ларс Мартенсон за амбициозните цели на ЕС по отношение на емисиите на CO₂

Какви са новите законодателни изисквания?
„От 1 януари 2019 г. всички производители на товарни автомобили трябва да декларират стойностите на разхода на гориво и въглеродните емисии за новопроизведените товарни автомобили, продавани в Европа. Това е първата крачка в процеса на деклариране, която ще помогне на отрасъла ни да постигне амбициозните нива на намаляване на емисиите на CO2 – 15 процента до 2025 г. и 30 процента до 2030 г.“

Каква е позицията на Volvo Trucks във връзка с новото законодателство, прието от ЕС?
„Гледаме на това като на положително развитие. То обаче ще бъде изключително трудно – целият отрасъл трябва да ускори двойно развитието си за намаляване на въглеродните емисии. Положителната страна е, че ще станем свидетели на значителни намаления на емисиите и на увеличаване на темпото на здравословната конкуренция между производителите в надпреварата за нови технологии. Освен това смятаме, че един по-интегриран и цялостен подход би могъл да разгърне още по-голям потенциал. Това не важи само за новите технологии – горивоефективното шофиране, устойчивите силови линии, подобреният достъп до биогорива и транспортът с по-голям капацитет също ще имат съществена роля.“

Как ще отговори Volvo Trucks на нарастващото търсене на устойчиви решения?
„Чрез непрекъснато инвестиране в нови, по-устойчиви технологии. Вече пуснахме на пазара първите си модели електрически камиони и ще започнем серийно производство тази година. Освен това предлагаме алтернативни задвижвания, като LNG и биогаз. Междувременно виждаме голям потенциал в това как могат да се направят подобрения на целия автомобил и продължаваме да усъвършенстваме скоростните кутии, силовите линии, гумите и аеродинамиката за нашата гама. Целта е да осигурим на клиентите си горивоефективни решения, които отговарят на специфичните им потребности.“

Защо транспортните компании трябва да инвестират в по-устойчив транспорт?
„Защото това е пътят напред. Тъй като този период е дълъг, стойността на вторичния пазар на по-икономичните камиони ще бъде по-висока. Това може да е важен стимул за закупуване например на електрически или газов камион. Считаме, че клиентите и транспортните купувачи, които решат да бъдат в челните редици, ще спечелят от това развитие.“

Как стимулите за намаляване на въглеродните емисии биха могли да помогнат за ускоряване на прехода?
„Volvo Trucks препоръчва финансовите стимули да са по-високи за транспортните оператори, които са избрали да инвестират в нови автомобили с по-малко въздействие върху климата. Тъй като това е бранш с голям интерес към новите технологии, но с малки маржове на печалба, данъчни стимули, които намаляват оперативните разходи, биха допринесли за съществена разлика в крайния финансов резултат. Освен това смятаме, че е съществено важно да се инвестира в инфраструктурата за зареждане с електричество и биогориво.“

Какво ще е нужно, за да се постигнат 30 процента по-ниски емисии в транспорта до 2030 г.?
„Накратко, автомобилните производители, енергийните компании, транспортните оператори и техните клиенти трябва да работят заедно за постигането на една и съща цел. Засега това е най-голямото предизвикателство пред нас и трябва да сме в състояние за бързо техническо развитие в съкратени срокове – процесът на одобрение в ЕС в момента е твърде бавен. Имам положително усещане за позицията ни като отрасъл – досега се справяме добре и ще се справим отлично и за в бъдеще.“ 

СТАНДАРТИ ЗА ИКОНОМИЯ НА ГОРИВО НА ЕС

  • Средните емисии на CO₂ трябва да бъдат намалени с 15 процента до 2025 г. и с 30 процента до 2030 г. (базова година 2019 г.).
  • Законодателството на ЕС за емисиите на CO2 от тежкотоварни автомобили важи за такива, които са произведени и регистрирани през 2019 г. и след това.
  • Нивата на намаляване се отнасят за средните емисии от камионите, произведени от съответните производители.
  • От 1 януари 2019 г. всички нови тежкотоварни автомобили, продавани в ЕС, трябва да имат декларация, в която са посочени разхода на гориво и емисиите на CO2. Определените намаления на емисиите се базират на стойностите, посочени в декларацията.
  • Тежкотоварният трафик е отговорен едва за по-малко от пет процента от общите емисии на парникови газове в ЕС.