TRUCKS

Един прозорец към цифровия свят

Цифровизацията с бързи темпове преобразява обществото и транспортната индустрия не е изключение. Карина Холм, мениджър „Услуги“ във Volvo Trucks, обяснява как въвеждането на Volvo Connect, единен интерфейс за информация и услуги, ще облекчи живота на клиентите.
Карина Холм
Карина Холм, мениджър „Услуги“ във Volvo Trucks, вярва, че Volvo Connect ще подпомага клиентите в техния стремеж към рентабилност и печалби от ефективност.

Какво въздействие има цифровизацията върху транспортния отрасъл?
„Когато всичко се цифровизира, се появяват нови възможности и поведението на клиентите се променя. Много неща се управляват от софтуер с големи данни, анализ и изкуствен интелект. Софтуерните платформи, които излизат, като Uber и Airbnb, трансформират бизнес моделите и подлагат на съмнение много от установените норми.

Гледайки към транспортния отрасъл днес, виждаме много загуби. Камионите например не се използват за целия възможен експлоатационен живот. Чрез цифровизацията и данните има реална възможност за създаване на услуги, които намаляват загубата в транспортната система.“

Какви конкретни възможности виждате?
„Най-важното е да можем да облекчим и улесним живота на клиентите си, като им осигурим достъп до важна информация, когато им е необходима. Свързаността например може да помогне да се проследяват автомобилите в реално време, да се подобри максималният пробег чрез контрол на камиона и превантивна поддръжка. Други цифрови услуги могат да помогнат да се намали административната работа и да се осигури съответствие с регулаторните изисквания.

Трябва да се постигнат толкова много успехи. Затова сътрудничеството с клиентите е важно, тъй като те знаят кое осигурява най-големи ползи за бизнеса им и заедно можем да създадем оптимално решение.“

Какво представлява Volvo Connect?
„Volvo Connect е единен интерфейс за достъп до актуална информация, получаване на новини и достъп до функции и услуги. Това включва цифровите услуги на Volvo Trucks и услугите от доставчици трети страни. Накратко Volvo Connect предоставя на потребителя един прозорец към целия цифров свят. Това ще ни даде възможност да поддържаме клиентите си при техния стремеж към рентабилност и печалби от ефективност и по този начин ще ги подпомогнем при нуждата им от намаляване на разходите, увеличаване на приходите и спазване на правните изисквания.“

За удовлетворяването на кои конкретни нужди ще помогне Volvo Connect?
„Една от пречките в момента е, че клиентите често се нуждаят от няколко интерфейса за достъп до целия спектър от налична информация и услуги. Чрез комбинирането на всичко в единен интерфейс Volvo Connect до голяма степен подобрява лекотата и удобството на използване. Засега той включва Dynafleet, планиране на сервизното обслужване и някои от другите цифрови услуги на Volvo Trucks, както и три допълнителни функции: „Състояние на автомобила“, „Отчет за безопасността“ и „Достъп до данни“. С течение на времето ще разширяваме наличното съдържание и клиентите ще имат възможност да избират от обширна гама от различни услуги и инструменти, предлагани както от нас, така и от избрани партньори. Това ще позволи на клиентите да адаптират Volvo Connect, така че да отговаря на конкретните им потребности, и да избират услугите, които носят най-много полза за бизнеса им.“

За Volvo Connect

  • Volvo Connect ще предоставя единен цифров интерфейс, за да улесни достъпа до актуална информация, функции и услуги, които са важни за успеха на дейностите.
  • Volvo Connect ще започне да функционира през септември 2018 г., като редовно ще се актуализира и разширява през следващите години.