TRUCKS

Ще имат ли нужда утрешните градове от товарни автомобили?

Урбанизацията не забавя темповете си, в цял свят градовете се разрастват и необходимостта от транспорт също продължава да расте. Едновременно с това замърсяването на въздуха и задръстванията по пътищата са огромни проблеми. Потребността от по-чисти и по-ефективни транспортни системи е очевидна. Но въпросът е: Ще се впишат ли товарните автомобили в градовете на утрешния ден?
Товарни автомобили Volvo в градовете

Населението на света продължава да расте. Според докладите на Обединените нации се очаква световното население да нарасне от 7 милиарда през 2014 г. до приблизително 9 милиарда през 2050 г. ООН прогнозира, че през 2050 г. две трети от всички хора ще живеят в градовете, докато понастоящем това се отнася за малко повече от половината от населението. Успоредно с урбанизацията новите потребителски навици в които расте ролята на електронната търговия и доставките до дома, също ще окажат влияние върху потребността на обществото от ефективни транспортни решения. 

„За да преодолеем проблемите, свързани с трафика, които влошават качеството на въздуха, като задръстванията и емисиите, ние трябва да действаме интелигентно. Трябва да мислим за пространството, което транспортните средства заемат по улиците, и за това какви енергийни източници използваме“, заявява Ларс Мартенсон, директор „Екологични въпроси и иновации“ във Volvo Trucks.

Някои хора заявяват, че по-малките ванове ще бъдат решението за транспорта за дистрибуция в бъдещите градове, но нещата не са толкова прости, обяснява Ларс Мартенсон. 

„Това може да е вярно за някои региони. Но един напълно натоварен товарен автомобил е ефективно средство за транспорт по отношение на мястото. Всъщност товарният автомобил за дистрибуция има над десет пъти по-голям товарен капацитет от един по-малък ван.“  

Електрифицираните товарни автомобили могат да увеличат транспортната ефективност още повече. Ниското ниво на шума създава възможности за изпълняване на обширна гама от задачи в извънпиковите часове, например рано сутрин, късно вечер и дори през нощта. Това намалява натоварването на пътищата през часовете на най-интензивен трафик. Електрическите автомобили без отработени газове може да се използват във вътрешните терминали и екологичните зони. 

„Ако можем да изнесем по-голямата част от дистрибуцията извън пиковите часове за трафика, през деня ще има много по-малко автомобили и по-малко задръствания – когато по-голям брой хора трябва да използват улиците. Това е добре по отношение и на безопасността. Градовете на утрешния ден ще трябва да използват ресурсите, като енергия, пространство и време, по-ефективно, отколкото го правят днес – и електрифицираните товарни автомобили могат да допринесат още повече, за да се случи това, заключава Ларс Мартенсон.