TRUCKS

Гьотеборг получи първия електрически товарен автомобил

Гьотеборг, родният град на Volvo Trucks, има високи амбиции за постигане на устойчивост. През тази година градът получи първия си изцяло електрически товарен автомобил, с което направи малка, но важна стъпка в посока към електрифицирането на търговския транспорт в града. Но какво се случи зад кулисите, преди първият изцяло електрически товарен автомобил да поеме пътя си по улиците на Гьотеборг?
Залез в Гьотеборг.

„През пролетта на 2016 г. бяхме помолени от Отдела за устойчиво управление на отпадъците и водата към градската управа да проучим възможността за разработване на товарен автомобил за сметосъбиране, задвижван изцяло с електричество. Целта беше той да се използва в проект, който да установи как по-интелигентният и по-устойчив транспорт може да допринесе за по-атрактивна градска среда“, разказва Йонас Одермалм, ръководител Продуктова стратегия за Volvo FL и Volvo FE във Volvo Trucks. 

Това отбелязва началото на интензивното сътрудничество между град Гьотеборг, Volvo Trucks, JOAB и Renova. В ролите си съответно на клиент, разработчик на автомобили, производител на надстройки и оператор, четирите организации работиха в тясно сътрудничество.  

„Започнахме с проучване на маршрута, който трябва да изминава товарният автомобил за сметосъбиране, задвижван с електричество, и конфигурацията на автомобилите, използвани текущо по този маршрут. Какви разстояния изминават, каква скорост достигат, колко тежи товарът им, колко пъти спират за една смяна, стръмен или равен е пътят?“, обяснява Йонас Одермалм.

Чрез анализиране и съпоставяне на множество различни фактори, в проекта бяха получени данните за техническото задание, с което щеше да бъде проектиран товарният автомобил. Желано брутно тегло от 19 тона с полезен товар от 5 тона, ежедневен маршрут с дължина между 60 и 70 километра, 128 спирки за събиране на отпадъците по маршрута – това бяха параметрите за изчисляване на очаквания разход на енергия на автомобила. Тъй като това е товарен автомобил за сметосъбиране, разходът на енергия за каросерията/компактора също трябваше да бъде взет предвид.  

След като бяха определени нуждите от енергия и условията на трафика, екипът от разработчици разгледа по-обстойно различните алтернативи за захранване с енергия. Наличието на голям брой батерии на борда ще осигури дълъг пробег, но ще има отрицателно влияние върху полезния товар на автомобила. Наличието на по-малко батерии ще даде възможност за по-голям полезен товар, но автомобилът ще изисква по-често зареждане. 

Щеше ли да бъде необходимо бързо зареждане по маршрута или щеше да е достатъчно батериите да се зареждат през нощта? Проучихме различни алтернативи, преди да вземем окончателното решение“, казва Хайдер Вокил, който носи основната отговорност за участието на Volvo Trucks. 

Решението е автомобил с три батерии и общ капацитет за съхранение на енергия 150 кВтч, което е достатъчно за работа през цялата смяна без допълнително зареждане. И тъй като товарните автомобили за сметосъбиране се използват само през деня, беше взето решение те да се зареждат през нощта чрез стандартната електроенергийна система.  

В началото на лятото на 2017 г. товарният автомобил за сметосъбиране беше монтиран върху шаси Volvo FL. Беше монтирана електрическа силова линия, а шасито и кабината бяха приспособени към новата технология. След шестмесечна работа по разработването и оптимизацията в началото на 2018 г. беше монтирана каросерията на товарния автомобил за сметосъбиране. Сега той преминава през фина настройка и сертифициране, успоредно с обучение на водачи и механици, преди да започне редовната си работа по улиците на Гьотеборг с водачи на Renova зад волана.