TRUCKS

×

Гьотеборг получи първия електрически товарен автомобил

Гьотеборг, родният град на Volvo Trucks, има високи амбиции за постигане на устойчивост. През тази година градът получи първия си изцяло електрически товарен автомобил, с което направи малка, но важна стъпка в посока към електрифицирането на търговския транспорт в града. Но какво се случи зад кулисите, преди първият изцяло електрически товарен автомобил да поеме пътя си по улиците на Гьотеборг?
Залез в Гьотеборг.

„През пролетта на 2016 г. бяхме помолени от Отдела за устойчиво управление на отпадъците и водата към градската управа да проучим възможността за разработване на товарен автомобил за сметосъбиране, задвижван изцяло с електричество. Целта беше той да се използва в проект, който да установи как по-интелигентният и по-устойчив транспорт може да допринесе за по-атрактивна градска среда“, разказва Йонас Одермалм, ръководител Продуктова стратегия за Volvo FL и Volvo FE във Volvo Trucks. 

Това отбелязва началото на интензивното сътрудничество между град Гьотеборг, Volvo Trucks, JOAB и Renova. В ролите си съответно на клиент, разработчик на автомобили, производител на надстройки и оператор, четирите организации работиха в тясно сътрудничество.  

„Започнахме с проучване на маршрута, който трябва да изминава товарният автомобил за сметосъбиране, задвижван с електричество, и конфигурацията на автомобилите, използвани текущо по този маршрут. Какви разстояния изминават, каква скорост достигат, колко тежи товарът им, колко пъти спират за една смяна, стръмен или равен е пътят?“, обяснява Йонас Одермалм.

Чрез анализиране и съпоставяне на множество различни фактори, в проекта бяха получени данните за техническото задание, с което щеше да бъде проектиран товарният автомобил. Желано брутно тегло от 19 тона с полезен товар от 5 тона, ежедневен маршрут с дължина между 60 и 70 километра, 128 спирки за събиране на отпадъците по маршрута – това бяха параметрите за изчисляване на очаквания разход на енергия на автомобила. Тъй като това е товарен автомобил за сметосъбиране, разходът на енергия за каросерията/компактора също трябваше да бъде взет предвид.  

След като бяха определени нуждите от енергия и условията на трафика, екипът от разработчици разгледа по-обстойно различните алтернативи за захранване с енергия. Наличието на голям брой батерии на борда ще осигури дълъг пробег, но ще има отрицателно влияние върху полезния товар на автомобила. Наличието на по-малко батерии ще даде възможност за по-голям полезен товар, но автомобилът ще изисква по-често зареждане. 

Щеше ли да бъде необходимо бързо зареждане по маршрута или щеше да е достатъчно батериите да се зареждат през нощта? Проучихме различни алтернативи, преди да вземем окончателното решение“, казва Хайдер Вокил, който носи основната отговорност за участието на Volvo Trucks. 

Решението е автомобил с три батерии и общ капацитет за съхранение на енергия 150 кВтч, което е достатъчно за работа през цялата смяна без допълнително зареждане. И тъй като товарните автомобили за сметосъбиране се използват само през деня, беше взето решение те да се зареждат през нощта чрез стандартната електроенергийна система.  

В началото на лятото на 2017 г. товарният автомобил за сметосъбиране беше монтиран върху шаси Volvo FL. Беше монтирана електрическа силова линия, а шасито и кабината бяха приспособени към новата технология. След шестмесечна работа по разработването и оптимизацията в началото на 2018 г. беше монтирана каросерията на товарния автомобил за сметосъбиране. Сега той преминава през фина настройка и сертифициране, успоредно с обучение на водачи и механици, преди да започне редовната си работа по улиците на Гьотеборг с водачи на Renova зад волана.