TRUCKS

Батериите – доколко всъщност са безопасни за околната среда?

Електромобилите са по-тихи, с по-висока енергийна ефективност и по-чисти от своите събратя, задвижвани с изкопаеми горива. Това е ясно, но все пак има няколко въпроса относно техните батерии. Доколко литиево-йонните батерии са безопасни за околната среда и доколко устойчиви са те, ако погледнем цялостната картина? Ларс Мартенсон, директор „Екологични въпроси и иновации“ във Volvo Trucks, дискутира предимствата и недостатъците.
Ларс Мартенсон, Volvo Trucks
Ларс Мартенсон, директор „Екологични въпроси и иновации“ във Volvo Trucks.

Важен компонент в литиево-йонните батерии е кобалтът, който идва основно от Конго. Амнести Интернешънъл съобщава за престъпления, свързани с използване на детски труд и нарушаване на човешките права в тази държава. Какво правите вие, за да се уверите, че суровините, които използвате за батериите, се извличат по отговорен начин?

„Естествено ние не одобряваме никакви материали за нашите продукти, които са добити или произведени по недопустим начин – това е посочено ясно в нашия етичен кодекс за поведение. Работим заедно с различните ни доставчици, за да проследяваме произхода на суровините. За да развие тази инициатива, Volvo Group заедно с няколко други производители на автомобили създадоха организация, наречена Drive Sustainability (Двигател на устойчивостта), която се фокусира върху проучването и подобряването на условията за труд и на въздействието върху околната среда по веригите за доставка на суровини. Все още остават много проблеми за решаване, но мерките, които вземаме, представляват важни стъпки.“ 

Доколко батериите са добро решение от гледна точка на климата? Има ли риск високият разход на енергия по време на производството им „да изяде“ ползата за околната среда, която предлага задвижването с електричество по време на използването на автомобила?

„При производството на батерии определено се използва голямо количество енергия, но от гледна точка на срока им на експлоатация няма съмнение, че тежкотоварните електрически търговски автомобили имат много предимства от гледна точка на енергията и климата. Основната причина е, че електрическите двигатели използват енергията много по-ефективно в сравнение с двигателите с вътрешно горене. Така че, колкото повече километри изминете по време на срока на експлоатация на товарния автомобил, толкова по-голяма е разликата – в полза на товарния автомобил с електрическо задвижване.“ 

Защитима ли е позицията, че е по-добре да се работи на електричество, ако енергията, използвана за производство и зареждане на батериите, идва от невъзобновяеми източници на енергия, например въглища?

„Разбира се, че е оптимално да се използва възобновяема енергия на всеки етап. Ако електричеството се произвежда от изкопаеми горива, ползата за климата е по-малка. Благодарение на високата ефективност на електрическите двигатели, все пак е по-добре да се избере електричество вместо изкопаемо дизелово гориво. Ако обаче сравните товарен автомобил, който използва например биогаз, с електрически товарен автомобил, който получава енергия от електроцентрала, използваща въглища, резултатът няма да е ясен.“

Какво ще правите с батериите, след като достигнат до края на срока си на експлоатация? Могат ли те да се рециклират по правилен начин или просто ще създадат нов проблем за околната среда?

„Ние естествено гледаме сериозно на отговорността си като производител. Понастоящем участваме в няколко проекта, в които се прави проучване как батериите на тежкотоварните електрически търговски автомобили могат да получат втори шанс за живот и да се използват отново, например за съхранение на слънчева енергия. И когато батериите, използвани в нашите товарни автомобили, достигнат до края на експлоатационния си живот, ние гарантираме, че те ще бъдат обработени по подходящ начин.“