TRUCKS

Аварийната спирачка – система, която спасява живот

Предупреждението за челен удар с аварийно спиране е резултат от новаторската дейност на Volvo Trucks в областта на системите за активна безопасност. Тук ще хвърлим поглед върху технологията, която стои зад аварийната спирачка, и върху начина, по който тя предпазва водача и прави пътната обстановка по-безопасна.
Аварийната спирачка в действие
Предупреждението за сблъсък с аварийна спирачка наблюдава непрекъснато обектите отпред с помощта на камера и радар. Ако предстои удар, се задейства предупреждение и ако водачът не реагира, аварийната спирачка се задейства автоматично.

Произшествията, при които един автомобил удря отзад друг, са твърде чести. Такива инциденти обикновено се случват, когато водачът на задния автомобил не внимава в пътя. Когато участват товарни автомобили, опасностите очевидно са още по-големи поради размерите и теглото на автомобилите.

Непрекъснатото тестване на системата на аварийната спирачка гарантира, че товарният автомобил може да спре, или смекчава възможните удари и последвалите от тях наранявания. Извършва се промяна, за да се осигури съответствие със законовите изисквания, но най-важното е да спазваме поетия с гордост от нас ангажимент да направим пътната обстановка навсякъде, където има товарни автомобили Volvo, възможно най-безопасна.

1. Камера и радар
Камерата определя разстоянието до и типа на обекта, намиращ се пред товарния автомобил. Радарът измерва скоростта и разстоянието до обекта отпред. Важно е водачите да имат доверие на системата и да не получават твърде много фалшиви аларми, така че камерата и радарът работя съвместно, за да дават предупреждения само когато е необходимо. 

2. Съчетаване на сензори
Съчетаване на сензори се получава, когато два сензора (радар и камера) предоставят входни данни на процесор, за да се получи по-добра представа за ситуацията. Сензорите, които работят заедно, са изключително важни, тъй като помагат да се направи разграничение между автомобилите и обектите, които не са реална заплаха, като празен контейнер, например. В крайна сметка, с две очи виждате повече подробности, отколкото с едно. 

3. Блок за управление
Цялата информация от камерата, радара, товарния автомобил и поведението на водача се събира в блока за управление. Софтуерът анализира тази информация и задейства предупредителната система, както и спирачната система на товарния автомобил, в случай на предстоящ инцидент. 

4. Спирачна система
Спирачната система се задейства, когато водачът не реагира на предупрежденията за удар. Автомобилът първо задейства леко спирачката, предавателната кутия се отделя и товарният автомобил забавя ход. Спирачната система сега е активна и ако опасността е голяма, товарният автомобил спира чрез задействане на спирачките с пълна сила и стоп светлините започват да мигат. Паркинг спирачката се задейства, ако водачът не реагира.

КАК СЕ ЗАДЕЙСТВА АВАРИЙНАТА СПИРАЧКА

Аварийната спирачка е последната фаза в последователността от събития, които се случват, когато се задейства Предупреждението за сблъсък с аварийна спирачка. 

Първо се задейства сигнал за предварително предупреждение, ако системата установи, че товарният автомобил е в опасна ситуация. Червена LED светлина, отразяваща се от предното стъкло, предупреждава водача. Следва мигаща светлина и аларма, ако все още няма реакция от страна на водача.

След това се задейства аварийната спирачка, ако водачът все още не е предприел някакви действия във връзка с тези предупреждения.