TRUCKS

Няма едно-единствено глобално решение

Преминаването към устойчив транспорт е свързано както с възможности, така и с предизвикателства, пред транспортната индустрия. Volvo Trucks работи постоянно за разработване на нови технологии, с които да се увеличи енергийната ефективност, като напредъкът се осъществява в тясно сътрудничество с клиентите.
Ларс Мартенсон
Volvo Trucks произвежда товарни автомобили в заводи, които са неутрални по отношение на CO₂. Рециклирането е важна част от работата за опазване на околната среда, като повече от 90 процента от един товарен автомобил може да бъдат рециклирани – цифра, която ще расте.

Как работи Volvo Trucks за намаляване на влиянието на транспортната индустрия върху околната среда?
„Ние живеем и работим в преходен период, през който преминаваме от десетилетия на зависимост от петрола към общество, изградено върху възобновявемите горива. Като производител на автомобили, ние работим по развиването на нови технологии, които използват ресурсите по ефективно от преди през целия жизнен цикъл на товарния автомобил. Това означава, че е изключително важно да има тясно сътрудничество не само между производителите на биогорива, дистрибуторите и търговците, но също и с политиците. Ние работим например с ООН, за да предоставим препоръки, които включват призиви за увеличаване на международното финансиране на разработките, за подкрепящо законодателство и за стимули за популяризиране на новите транспортни технологии.“

В кои горива вярва най-силно Volvo Trucks, когато гледа към бъдещето?
„Не смятаме, че има едно-единствено глобално решение. Вместо такова ще трябва да намерим алтернативи по различно време, в различни части на света и за различни употреби. Освен това при всички горива има предимства и недостатъци. Важно е да следите не само емисиите, докато шофирате, но и целия жизнен цикъл. Като вземем предвид това, има решения, за които смятаме, че са особено интересни за различните сегменти в дългосрочен план, например автомобилите на газ и електрификацията.“

„Ще трябва да намерим алтернативи по различно време, в различни части на света и за различни приложения.

Защо не се инвестира повече в електрическото задвижване при превози на дълги разстояния?
„При сегашната ситуация ние от Volvo Trucks смятаме, че електричеството е най-подходящо за градско шофиране, въпреки че електрификацията има голям потенциал и за сегмента на превозите на дълги разстояния в дългосрочен план. Превозите на дълги разстояния с изцяло електрическо задвижване ще изискват постоянно подаване на електричество, например от електрически релси в пътната повърхност, когато не е възможно да се използват автомобили за превози на дълги разстояния, захранвани от акумулатори. Тъй като за електрифицирани пътища са необходими големи инвестиции на обществени средства в инфраструктурата, тази тенденция вероятно ще бъде оставена за по-далечното бъдеще. Въпреки това ние провеждаме изпитвания. Необходими са ни алтернативни решения дори сега, а газът е една възможност, която спомага за бързо разработване на нови продукти, които осигуряват намаляване на влиянието върху климата.“

Правите ли някакви нови разработки, свързани с газовата индустрия?
„През 2018 г. пускаме нов товарен автомобил на газ за регионални превози и превози на дълги разстояния. Успяхме да увеличим частта на газа в товарния автомобил с над 90 процента в сравнение с предишния ни товарен автомобил на газ EURO 5. Освен това течният газ осигурява достатъчно енергия за изминаване на разстояние до 1 000 километра преди следващото зареждане с гориво. Това е възможно благодарение на факта, че не се касае за традиционно запалване на двигател на газ с помощта на свещи, а за дизелов двигател, в който газът се запалва посредством малко количество дизел или HVO. Това комбинира предимствата за климата от работата на дизеловия двигател на биогаз, енергийна ефективност и управляемост. Аз и колегите ми силно вярваме в предимствата на метановия газ при транспорта на дълги разстояния, където горивото дава възможност за голямо потенциално намаляване на влиянието върху околната среда под формата на ниски емисии на CO₂, при запазване на техническите характеристики.“

HVO

Тип възобновяемо дизелово гориво, произведено от растителни масла или животински мазнини, които са химически идентични с изкопаемите горива.

Природен газ
Изкопаем газ, който съдържа основно метан. Емисиите на CO₂ са намалени с 10-20 процента в сравнение с дизела.

Течен природен газ (LNG)
LNG и био-LNG представляват природен газ или биогаз, преобразуван в течен вид за целите на транспорта или съхранението им.

Биогаз
Възобновяем газ, който съдържа основно метан. Произвежда се от тинята в инсталациите за пречистване на отпадъчни води, но също и от хранителни отпадъци, тор и органични остатъци. Може да намали влиянието върху климата с до 80 процента.

Възобновяемо електричество
Електричество, произвеждано от енергийни източници, които бързо се възобновяват и са неизчерпаеми. Например слънцето, вятъра, биомасата и енергията на водата.