TRUCKS

Истински цветове

В бояджийския цех на Volvo Trucks напълно автоматизирани роботи работят съвместно с екип от техници – специалисти по цветовете, за да се гарантира, че всяка кабина излиза от цеха с гладко, висококачествено покритие и перфектен цвят.
Кабина, боядисана чрез пулверизиране
До 350 кабини се боядисват на ден в бояджийския цех на Volvo Trucks в Умеа, като всяка от тях е в много специфичен цветови нюанс.

В завода за кабини на Volvo Trucks в Умеа, Северна Швеция, бояджийският цех и лабораторията отговарят за боядисването на всички усилени кабини преди доставката им до основните монтажни линии. Осигуряването на висококачествено покритие без дефекти е дълъг и щателен процес, който включва над девет килограма боя и отнема един цял ден. „Хората очакват да видят цвета, който са поръчали, и ако получат нещо различно дори ако разликата е малка, те ще бъдат много недоволни“, казва Андреас Баск, мениджър в лабораторията за боядисване, Сглобяване на кабини и автомобили в Умеа.

Целият процес започва с клиента, който може да направи избор от 800 различни цвята, които Volvo Trucks поддържа непрекъснато в банката си с цветове. Въпреки огромното предлагано разнообразие, без съмнение най-популярният избор е бялото – по-конкретно Winter White, което е цветът на почти половината от всички кабини, боядисвани в Умеа. Различните други нюанси на бялото също съставляват голяма част от оставащата половина.

С изключение на Winter White всички бои се смесват на място, като всяка седмица се смесват около 4000 литра. Ако някой клиент има специфична заявка и цветът не може да бъде намерен в банката с цветове, техниците в лабораторията за боядисване обикновено могат да го разработят специално. „Получавали сме например образци от тъкани, корпус на мобилен телефон или лак за нокти“, добавя Андреас Баск. „В повечето случаи можем да предложим на клиентите цветове, които са много близки до желаните от тях, или пък да разработим съвсем нов цвят. Само в много редки случаи сме принудени да кажем „Не“. Това се случва, когато цветът не притежава необходимите свойства.“

От 2000 г. използваме роботи за действителното боядисване, а понастоящем целият процес е напълно автоматизиран. Под главната зона за боядисване се намира складово помещение, пълно с безброй кофи с бои в различни цветове, всяка от които се различава по баркода си и е свързана чрез тръба към роботите отгоре. Тук има достатъчно количество боя за боядисване в продължение на два-три дни.

 

„Хората очакват да видят цвета, който са поръчали, и ако получат нещо различно дори разликата да е малка, те ще бъдат много недоволни.

Усъвършенстваната и напълно автоматизирана система изпомпва боята от избраната кофа като със сламка и гарантира, че се използва само точното необходимо количество боя, като по този начин се намаляват отпадъците. Следва разтворител, който почиства тръбите, така че различните цветове бои да не се смесват.

През последните години бояджийският цех работи усилено, за да намали влиянието си върху околната среда, основно чрез намаляване на количеството на използвания разтворител. Три от петте производствени линии използват боя на водна основа, а усъвършенстваната система за почистване е създадена така, че да намали използването на продукти за почистване.

Общо, като се включат всички слоеве и покрития, за всяка кабина се използват около девет килограма боя. Първите два слоя предпазват от корозия, следва грунд, който осигурява по-добра адхезия и издръжливост на боята, както и правилния цвят на основата. Следващият слой е или базово покритие, следвано от прозрачен слой, или оцветено горно покритие, директно върху грунда. Тези последващи покрития осигуряват окончателния цвят и механичните свойства, определени от клиента. 

Заедно с кабината се боядисва и малък метален панел, който играе важна роля при контрола на качеството. След приключване на боядисването панелът се занася в лабораторията за боядисване, където се поставя в спектрофотометър и се сравнява с еталонния цвят в главната база с данни. Тъй като има толкова много подобни цветове и нюанси, човешкото око може лесно да пропусне някоя малка вариация. Ако спектрофотометърът открие несъответствие, кабината се връща на линията за повторно боядисване.

Финалната проверка се състои във визуална инспекция от човешко око под силна флуоресцентна светлина, за да се гарантира, че няма пропуснати места или неравномерности. Операторите по контрол на качеството проверяват ръчно повърхността, за да се уверят, че няма издатини, надрасквания или неравномерна повърхност. 

Чак след като кабината премине през всички тези тестове, тя е готова да премине към основната линия за монтаж.

800 цвята предлага понастоящем Volvo Trucks.
250-350 кабини се боядисват на ден в Умеа.
64 000 кабини са боядисани през 2016 г.
9 килограма боя се използват за всяка кабина.