TRUCKS

Повишете производителността чрез обучение на водачите

Курсовете на Volvo за професионално развитие на водачи предлагат комбинация от специализирано ноухау и практически умения за увеличаване на производителността на автомобила.
Илюстрация
В силно конкурентния сектор на транспорта опитният водач създава реална разлика в производителността, разхода на гориво и безопасността.

В силно конкурентния сектор на транспорта опитният водач създава реална разлика. Затова Volvo Trucks предлага гама от курсове, насочени към професионалното развитие на водачите.
Курсовете са организирани от екипа на Volvo Trucks за развитие на компетентностите и в тях преподават инструктори, които са специалисти със задълбочени познания, така че водачите да се научат да използват максимално потенциала на автомобила.

„За водачите вашият товарен автомобил Volvo е мощен инструмент. За да го управлявате ефективно, трябва да го разбирате добре и да използвате напълно технологичните му възможности“, казва Емануеле Пига, директор по професионално развитие на водачи и помощни услуги във Volvo Trucks.

Предимствата на обучението включват по-висока рентабилност благодарение на по-високата производителност, намален разход на гориво, подобрена работна среда на водачите и по-малко износване на автомобилите им.

Професионалното развитие на водачите спомага също и за привличане и задържане на талантите: „Отрасълът плаче за добри водачи. Обучението за развиване на компетентностите на водачите е ключът към добрия имидж на професията и гарантира, че водачите ще останат във фирмата“, казва Майкъл Бьориесон, мениджър на „Услуги за управление на разхода на гориво“ във Volvo Trucks.

През 2018 г. програмата с курсове на Volvo Trucks ще бъде допълнително актуализирана, за да отговаря на индивидуалните потребности на участващите компании и водачи. 

Транспортен бизнес и законодателство
Нормативните разпоредби, които регулират работната среда на водача, стават все по-сложни. Това обучение е създадено, за да изясни и обясни ролята на водача и правилата, свързани с времената за шофиране и почивка. То има за цел да гарантира, че участниците могат да спазват правилата, за да постигнат максимална производителност, като едновременно с това намалят рисковете, които поставят уморените и работилите твърде много водачи.

Ефективно шофиране
Водачът е важен фактор при постигането на висока горивна ефективност, тъй като разходът на гориво при различните водачи може да варира с до 30 процента. Този курс обучава участниците как да използват в пълна степен функциите за горивна ефективност в товарния автомобил и как да използват силата на движещия се автомобил по оптимален начин. Ефективното шофиране не само намалява разходите в счетоводния ви баланс, но и носи директна полза за околната среда и намалява стреса на водача.

Безопасен транспорт
Товарите с различно тегло и размери трябва да бъдат закрепвани по различен начин. Закрепването на товара е строго регулирано, за да се предотврати опасността от разхлабване на отделните предмети и за да се намалят рисковете за безопасността и произшествията, както и повредите на товара и автомобила. Този курс предава на водачите и ноухау за намаляване на риска от кражба на товара – престъпление, което зачестява.

Здраве и първа помощ
Чрез комбинация от познания и практически упражнения водачите получават инструменти за подобряване на физическата им форма, почивката и храненето. В курса се прави общ преглед на ергономичните принципи и участниците научават физически упражнения, които могат да изпълняват зад волана, за да подпомогнат избягването на трудови травми. Включени са и уроци за това какво трябва да се прави в случай на произшествие, както и обучение по първа помощ и CPR (Сърдечно-белодробна реанимация).

Безопасно шофиране
Безопасното шофиране може да намали риска от нараняване и разходите, както и да увеличи максималния пробег. То може също така да бъде въпрос на успех или поражение за транспортните фирми. В крайна сметка коя фирма иска да види в новините снимка на един от автомобилите си след произшествие? След преминаване на курса водачите ще могат да изпълняват курсовете си, като разбират по-добре рисковете и начина за намаляването им. Те ще получат също така задълбочено разбиране на функциите за безопасност на товарните автомобили.

Работа в строителството
Какво може да направи водачът на товарен автомобил за строителството, за да избегне затъването в калта? Или преобръщането по неравен терен? Този уникален курс се занимава с ежедневните предизвикателства на шофирането в строителни обекти, където теренът често може да е неравен и рисков, както и използването на функциите, разработени специално за товарните автомобили за строителството. В крайна сметка този курс е ръководство за безопасно и ефективно офроуд шофиране на товарни автомобили Volvo.