TRUCKS

Основните компоненти автоматизацията

Автоматизацията отваря бързо вратите пред нови, силно усъвършенствани транспортни решения, които доскоро бяха просто непостижими. Повечето от технологиите, които правят тези идеи възможни, вече са налице.
Автоматизиран товарен автомобил за сметосъбиране
Ключови фактори, като Volvo Dynamic Steering, Предупреждение за сблъсък с аварийна спирачка, Адаптивен круиз контрол и I-Shift, вече отварят пътя за усъвършенствани транспортни решения, като автоматизирания товарен автомобил за сметосъбиране.

От работата в мините и обработката на отпадъците в Швеция до прибирането на реколтата от захарна тръстика в Бразилия, Volvo Trucks използва различните възможности, създавани от автоматизацията. Независимо от това дали става дума за самоуправляващ се товарен автомобил за сметосъбиране или за пътуване на товарните автомобили в колона, автоматизирането във всяка разработвана концепция до голяма степен стана възможно благодарение на ключови фактори, като Volvo Dynamic Steering, Предупреждение за сблъсък с аварийна спирачка, Адаптивен круиз контрол, I-Shift и сензорите. Някои от тези функции се предлагат и сега като стандартно оборудване при новите модели на Volvo Trucks. Въпреки че те не са разработвани с мисълта за автоматизация, всяка от тях предлага характеристики, които правят автоматизирането възможно. Всичко, което е необходимо в допълнение към ключовите фактори, са сензори (като радар, лидар, камера и антена) и нов софтуер, и решението за цялостна автоматизация става възможно.

1. Блок за управление
Софтуерът е ключът към осигуряване на съвместната работа на всички тези компоненти. Цялата информация от различните сензори и антената на товарния автомобил се събира в управляващия блок, където се обработва и анализира. След това инструкциите се съобщават на различните автоматизирани компоненти на товарния автомобил.

2. Адаптивен круиз контрол
Адаптивният круиз контрол поддържа зададена скорост, която се регулира автоматично спрямо автомобила отпред. Действието му се основава на радар, който наблюдава пътното движение пред автомобила. Абсолютно същата система се използва и при пътуването на товарните автомобили в колона, за да се гарантира, че всеки от тях поддържа подходящата скорост и безопасно разстояние спрямо предния товарен автомобил.

3. Антена
За комуникация между автомобилите (която се използва при пътуването на товарните автомобили в колона), между автомобила и инфраструктурата и за GPS карти (използвани при самоуправляващия се товарен автомобил за прибиране на реколтата от захарна тръстика), е необходима антена, която да получава и предава информация.

4. Предупреждение за сблъсък с аварийна спирачка
Предупреждението за сблъсък с аварийна спирачка ще предупреди водача за всички потенциални сблъсъци с автомобилите отпред и ще задейства автоматично спирачката при предстоящ сблъсък. За определяне на обектите отпред се използват камера и радар, като се измерват скоростта и разстоянието. Същата система се използва при автоматизираните автомобили на Volvo Trucks, за да се гарантира, че няма да има сблъсъци.

5. Сензори
При всеки автоматизиран автомобил са необходими сензори, които да наблюдават зоната около него за неподвижни и движещи се обекти. Броят и местоположението на сензорите зависи от приложението на товарния автомобил, но при всички случаи тяхното предназначение е да осигурят входни данни за основния процесор и по-добро разбиране на ситуацията на автомобила.

6. Volvo Dynamic Steering
Основното предназначение на VDS е да облекчи натоварването на водача, като намали физическите усилия, необходими за управление на товарния автомобил. Това се постига чрез електромотор, монтиран върху кормилния механизъм. Същата технология на VDS се използва и при автоматизиране на управлението при самоуправляващите се товарни автомобили.

7. I-Shift
Най-добрата автоматизирана трансмисия от Volvo Trucks гарантира, че товарният автомобил винаги работи на оптималната предавка. След като направи преценка на важни фактори, като скоростта на автомобила и наклона на пътя, тя прави бързо изчисления и избира най-добрата предавка за ефективно шофиране. При автоматизираните автомобили I-Shift продължава да осъществява тази изключително важна функция.