TRUCKS

Борба с недостига на водачи

Недостигът на водачи понастоящем е проблем за сектора на автомобилния транспорт. В Австралия, където проблемът е особено остър, президентът и главен изпълнителен директор на Volvo Group Australia, Петер Ворхоеве и неговите колеги са решили да се справят с това чрез проактивен подход.
Петер Ворхоеве.
Искаме да се обърнем към водачите и да мотивираме тези, които искат да упражняват тази професия“, казва Петер Ворхоеве.

Кога Volvo Group Australia установи, че недостигът на водачи е проблем?
"Това е проблем, който постепенно назрява в продължение на години. Преди две години говорих на вечерята, давана от президента на Victorian Transport Association, относно необходимостта от повече грижи за водачите и в каква голяма степен новият FH е проектиран с мисъл за водача; тогава имаше спонтанни аплодисменти от публиката. Всички бяха приятно изненадани да чуят такова твърдение от устата на производител на товарни автомобили, защото искаха да им помогнем при привличането на нови водачи. Тогава разбрахме точно колко сериозен беше проблемът.“

Какви действия предприехте по този въпрос?
„Отначало проведохме беседи с клиентите. Според получената обратна връзка контингентът от професионални водачи на товарни автомобили остаряваше, а към него се присъединяваха много малко млади хора и липсваше разнообразие. След това проведохме по-обширно проучване, което обхвана почти 600 фирми и 35 000 водачи на товарни автомобили. Ние считаме нашите клиенти в много голяма степен за бизнес партньори, така че всичко, което можем да направим, за да им помогнем да се справят с проблема, е да им окажем помощ по всякакъв начин. Но като лидер на пазара на тежкотоварни автомобили в Австралия, искаме да дадем нещо на бранша и на обществото по принцип.“

Какво според Вас пречи на младите хора да мислят за кариера като водачи на товарни автомобили?
„На тази професия не се гледа като на „чудесна“ работа. Все още водачите на товарни автомобили и транспортната индустрия като цяло не се възприемат добре от обществото. Липсата на структурирано образование или национално призната квалификация в рамките на бранша също е проблем. Всъщност в наши дни водачите трябва да са изключителни професионалисти. Те са посланиците на своите фирми и ние искаме да популяризираме това чрез по-добра комуникация. Медиите, посветени на автомобилите, тук в Австралия ни помогнаха много да разпространим нашето послание, но като водещ производител ние искаме да използваме в максимална степен позицията си, за да стигне посланието ни до по-широка аудитория.”

Какви конкретни инициативи се провеждат?
„През 2017 г. Volvo Group Australia създава Академия за водачи, която ще предоставя необходимото обучение и опит, за да превърне притежателите на свидетелство за правоуправление на тежкотоварни автомобили в професионални водачи. Искаме да се обърнем към водачите и да мотивираме тези, които искат да упражняват тази професия. Те ще получават сертификат, признат в бранша, който ще могат да използват, за да си намерят работа. С помощта на гъстата ни мрежа от дилъри ще достигнем до всички важни места в Австралия.“

Липсата на жени-водачи също е постоянен проблем. Как насърчавате повече жени да седнат зад волана?
„Особено сме горди от партньорството си с Pilbara Heavy Haulage Girls. Това е академия за шофиране, която отваря пред жените път за навлизане в бранша. Спонсорираме два товарни автомобила и сме в постоянно сътрудничество с тях. Има много жени, които искат да станат водачи на товарни автомобили и имат свидетелство за правоуправлението им, но им липсва опит. Тази инициатива ще създаде наистина положителна разлика.“

Недостигът на водачи в Австралия в цифри

  • 75 процента от ненасипните вътрешни товари се транспортират по шосе. Очаква се търсенето на автомобилен транспорт за товари да се удвои към 2030 г.
  • 46 процента от транспортните фирми вече изпитват недостиг на професионални водачи на товарни автомобили.
  • 88 процента считат, че водачите на товарни автомобили в Австралия имат негативен имидж.
  • Средна възраст на водачите на товарни автомобили в Австралия: 47 години.
  • Само 15 процента от водачите са на възраст под 30 г.
  • Във фирмите, в които Volvo Group Australia направи проучването си, само 3 процента от водачите са жени.

Цифрите са взети от доклад за недостига на професионални водачи на товарни автомобили, изготвен от Volvo Group Australia през май 2016 г.