TRUCKS

Създаване на съвършения звук на товарния автомобил

Шумът на товарния автомобил често се счита за даденост. Той просто е тук. Екип на Volvo обаче се е посветил на повишаването на безопасността и комфорта чрез оптимизиране на вътрешните и външните звуци, създавани от товарните автомобили.
3D акустична камера.
За сканиране на източниците на звуци се използва 3D акустична камера, която прилича на голяма диско топка, снабдена с множество малки микрофони.

Има много елементи, които участват в превръщането на един товарен автомобил във възможно най-безопасното и удобно превозно средство. Най-съвременно проектиране, автоматизирани системи за подпомагане на водача и революционен дизайн – всичко допринася за разработването на товарните автомобили на бъдещето. Един аспект, който често лесно се подценява, е до каква степен шумът, създаван от различните зони на автомобила, може да повлияе върху работата на водача.

Всъщност Volvo Trucks се занимава с оптимизацията на шума от няколко десетилетия. Първата камера за изследване на шума от автомобилите Volvo беше създадена в Гьотеборг, Швеция, през 1982 г. Оттогава непрекъснато се правят промени на звука в моделите товарни автомобили Volvo, а в Гьотеборг екип от инженери-изпитатели, специалисти по шум и вибрации, работи непрекъснато, за да задържи Volvo Trucks начело на конкуренцията в тази област.

 

Лабораторията по шум и вибрации е кошер, в който кипи тиха дейност. Интересно изглеждащи машини светят с червени светлини, а в центъра на голямото притихнало студио, по чиито стени има колажи от звукопоглъщащ материал, е тестовият товарен автомобил Volvo FH. Тук се срещаме с трима инженери, специалисти по NVH (Шум, вибрации и нискочестотни вибрации), които притежават многогодишен комбиниран опит в тази специализирана сфера. Терезия Манс, Гейр Андерсен и Торнбьорн Агрен работят в тясно сътрудничество с екип от около десет инженери, основно на това място, но също и на полигона на Volvo Trucks в Хелеред, точно до Гьотеборг.

Често имаме усещането, че искаме само да намалим нивото на шума, но е важно и качеството на звука.

„Работим по оптимизирането на вътрешния и външния шум, създавани от товарните автомобили“, казва Терезия Манс. „Често имаме усещането, че искаме само да намалим нивото на шума, но е важно и качеството на звука. Нашата цел е да постигнем най-доброто качество на звука и да подобрим работата на водача, от гледна точка както на безопасността, така и на комфорта.“

Торнбьорн Агрен осъзнава колко е важно да се работи заедно с другите клонове на организацията, за да се постигнат по-добри резултати. „Всяка характеристика на товарния автомобил си има специален ръководител. Той носи отговорност за разработването на тази конкретна характеристика. От тази гледна точка нашата характеристика е шумът от целия автомобил. Поддържаме редовен контакт с тези отговорници за компонентите и за програмата на проекта. Очевидно е изключително важно да бъдем информирани за законовите изисквания и да ги изпреварваме. Отделът за продуктово планиране задава изискванията на високо ниво и ние работим заедно, за да определим точно какво иска клиентът по отношение на оптимизирания звук. Важно е също така да се вземе предвид какво правят нашите конкуренти в тази сфера.“

Ежедневната работа на инженерите, специалисти по NVH, е съсредоточена върху разработката и тестването на различните модели товарни автомобили Volvo за източници на шум, както и върху улесняването на усъвършенстванията в тази област. В съответствие със законовите изисквания тестването на шума на проверяваните товарни автомобили трябва да се извършва на открито.

„За момента тестването на закрито не е законово признато от властите“, казва Гейр Андерсен. „То обаче може да бъде сертифицирано по подходящ начин в бъдеще. Затова тестовата писта по ISO на полигона на Volvo Trucks е изключително важна за нашата работа по проверка на шума. Трудно е реалните условия да се симулират на закрито и затова провеждаме законово признатото тестване на открито.“

Нивата на шума, създаван от товарните автомобили, са строго законово регламентирани в цял свят. На европейския и на някои други пазари се спазват нормите на ECE, но законодателството за шума е различно в зависимост от пазара. В допълнение, трябва да бъдат взети предвид и местните изисквания за шума.

Внушителното оборудване на лабораторията по шум и вибрации е отражение на трудностите при работата със звук. Един от най-отличаващите се апарати е 3D акустичната камера, която прилича на голяма дискотопка и е снабдена с множество малки микрофони. Камерата сканира интериора на кабината и се използва за локализатор на източници на звук. Шумът се изчислява по алгоритми, за да се създаде картина на нивото на звука. По-високите нива на шум от някои зони са представени в картината чрез ярки цветни участъци. По този начин екипът може да изолира специфични по отношение на звука места и да работи, за да ги въведе в желаната цялостна картина на звука за товарния автомобил.

Понякога намаляването на шума, идващ от една зона на автомобила, може да е причина друг звук, който преди не се е чувал, да стане внезапно забележим“.

Друг важен фактор в работата на екипа е обмислянето на начина, по който водачите получават информация от звуците на товарния автомобил.

„Когато човек е в кабината, по-скоро може да чуе отколкото да види реакцията на товарния автомобил“, казва Терезия Манс. „Шумът носи информация, на която водачът реагира. Освен това хората често не забелязват неприятния шум, докато не свърши.“

Измерването на общото ниво на шума на товарните автомобили включва постигането на серия от цели. „Понякога намаляването на шума, идващ от една зона на автомобила, може да е причина друг звук, който преди не се е чувал, да стане внезапно забележим“, продължава Гейр Андерсен. „Работим с целия товарен автомобил. Обратната връзка от шума може понякога да се прехвърля в интериора на кабината от други зони например. Затова работата по звукоизолацията и разработката на конструкцията са много важни.“

 

Аспектът, свързан с безопасността, на шума вътре в кабината се подчертава от работата, извършена за оптимизация на честотното съдържание на шума.

„Водачите се изморяват от нискочестотния шум“, казва Терезия Манс. „Всичко е свързано с това да не се забелязва неприятния шум и да има добро качество на звука. Работим, за да осигурим среда, където водачът може да прекарва много време, без да изпитва неприятното въздействие на монотонния шум, дори ако нивото му е ниско.“

Изолирането на конкретен звук на товарния автомобил може да изисква старателна работа от инженерите-изпитатели в лабораторията. „Капсулираният товарен автомобил“ включва изискваща много време процедура, при която той се изолира изцяло, за да се подложи всеки конкретен източник на шум на подробно изследване. Използват се и по-бързи методи както в тестовата клетка, така и на тестовата писта. 

Всичко е свързано с това да не се забелязва неприятният шум и да има добро качество на звука.

„Най-заети сме, когато трябва да направим проверката на открито и времето е подходящо“, казва Торнбьорн Агрен. „Има много предварителна работа, за която трябва да се погрижим. Подготвителният етап при въвеждането на ново законодателство също е много активен период, както и някои периоди от конкретните проекти.“

Когато се разделяме с екипа, те отново са заети с настройване на 3D акустичната камера, за да продължат тестването. Торнбьорн Агрен обобщава, като посочва, че всичко в тяхната работа се свежда до намирането на правилния баланс както буквално, така и метафорично.

„Стремим се да направим промени, които влияят положително върху работата на водача. Тук става дума за поетапни подобрения. В края на деня искаме товарният автомобил да звучи като Volvo.“

 

Важни по отношение на звука места, които създават разликата

ДВИГАТЕЛ:
Двигателят е туптящото сърце на товарния автомобил и звуците от него са изключително важни за предаване на информация на водача.

СКОРОСТНА КУТИЯ:
Трансмисията на товарния автомобил издава шум при включване – звуци, които е важно да се синхронизират с останалата част от автомобила.

ВЕНТИЛАЦИОНЕН ОТВОР:
Каналът за вентилация представлява директна звукова връзка между цилиндрите на двигателя и околното пространство; той предава на водача информация за работното състояние на двигателя.

КЛИМАТИК:
Климатичната система на товарния автомобил не само трябва да работи добре. Тя трябва също така да не издава звуци, които разсейват водача.

ГУМИ:
Силата, действаща при контакта между пътя и гумите, създава шум. Опитният водач на товарен автомобил използва промените в шума от гумите като предупреждение за хлъзгава пътна повърхност.

ЗАДЕН МОСТ:
Високият въртящ момент се прехвърля от скоростната кутия към гумите чрез трансмисията на задния мост. Предавката в задния мост трябва да бъде оптимизирана, за да не създава излишен шум.

Преимущества: Добрата звукова среда е изключително важна за

ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ СТРЕС
Когато водачите шофират на дълги разстояния, за тях е много важно да се чувстват удобно и спокойно в кабината, за да могат да се съсредоточат върху пътя пред тях.

ИНТЕЛИГЕНТНО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
Водачът се вслушва в различните звуци от товарния автомобил, които му дават информация за състоянието на автомобила. След това той използва тази информация, за да оптимизира работата си. Мултимедийната комуникация с други хора също е важна и изисква добро общо качество на звука.

УСЕЩАНЕ ЗА КАЧЕСТВО

Оптимизираните вътрешни и външни звуци са важна част от качеството, предлагано от Volvo. Добър пример е звукът от затваряне на врата, който незабавно създава представа за качеството.