TRUCKS

Краш тестове и симулации - ИЗКУСТВОТО за избягване на автопроизшествия

От 1969 г. насам Екипът за разследване на автопроизшествия (ART) на Volvo е проучил хиляди автопроизшествия. Благодарение на тясното сътрудничество с екипа за разработка на продукти във Volvo Trucks, получените резултати оказват голямо влияние: както при разработката на технически решения за повишаване на безопасността, така и чрез глобалното разпространение на философията на Volvo Trucks относно безопасността.
Разследване на сцената на автопроизшествието
Чрез посещаване на мястото на катастрофата и внимателно картографиране на подробностите, екипът за разследване на автопроизшествия е в състояние да пресъздаде картината на това, което се е случило преди автопроизшествието, както и да установи какво е предизвикало нараняванията по време на автопроизшествието.

Създаването на ART през 1969 г. бе предизвикано от потребността да се увеличат познанията относно причините за автопроизшествията. Чрез посещаване на мястото на катастрофата и внимателно картографиране на подробностите, като позицията на следите от плъзгане и момента на удара, както и чрез вземане на интервюта от полицията, водача и медицинския персонал, екипът беше в състояние да пресъздаде точно картината на това, което се е случило преди автопроизшествието, както и да установи какво е предизвикало нараняванията по време на автопроизшествието.

По това време краш тестът беше единственият начин за проверка на здравината на товарните автомобили и благодарение на новите познания на екипа за реалните автопроизшествия Volvo успя да разработи класическия шведски тест за удар в лос, който понастоящем е най-трудният краш тест за товарни автомобили в целия свят. Оттогава насам ART е създала цялостна база с данни за типовете произшествия, която се използва като база за компютърни симулации. Но въпреки новите възможности за тестване на различните функции за безопасност чрез системите за компютърно проектиране (CAD) и инструментите за симулации, работата в полеви условия е точно толкова важна днес, колкото и през 1969 г.

Безопасността е в нашата ДНК

„Както краш тестът, така и симулациите на произшествия се основават на някои стандартни типове автопроизшествия. Проблемът е, че реалността е винаги различна. Нито едно произшествие не прилича точно на друго“, казва Питър Уелс, който ръководи ART. „На място и след това, в сервизите ни, успяваме да открием някои неща, например, че може да сме предпазили водача толкова добре от някакъв тип нараняване, но вместо него са настъпили други щети. След известно време започваме да виждаме тенденция в конкретна посока. Ако това се случи, променяме краш тестовете, симулациите и конструкциите на продуктите, за да съответстват най-добре на последните разработки.“ 

Конструкторският отдел на Volvo Trucks работи в тясно сътрудничество с Питър Уелс и колегите му от ART и играе централна роля при разработката на продуктите на Volvo Trucks. По този начин се конструира цялостно решение въз основа на спецификациите, получени от различните части на организацията.

„Безопасността е нашата ДНК и това ясно се вижда в дизайна както на екстериора, така и на интериора на нашите кабини“ казва Рикард Орел, мениджър дизайн във Volvo Trucks. „Ако вземем като пример новия Volvo FH, можем да видим, че формата на огледалата за обратно виждане осигурява възможно най-добра видимост назад, като същевременно допринася за затвърждаване на идентичността на товарния автомобил. Вътре в кабината, всички ръбове са заоблени, за да се сведат до минимум нараняванията по време на катастрофа, а изчистеният и опростен дизайн на арматурното табло спомага да се избегне разсейване на водача.“

Както Питър Уелс, така и Рикард Орел, смятат, че технологичното развитие в автомобилния и в транспортния сектор навлизат във вълнуваща фаза. Системите за активна безопасност (които могат да помагат на водача, като го предупреждават за предстоящо автопроизшествие, както и да поемат управлението на автомобила, ако водачът не успее да вземе мерки) се въвеждат от много производители на автомобили като допълнение към традиционните „пасивни системи“, като предпазните колани и въздушните възглавници. Развитието върви и в посока към повече автоматизирани функции, които да помагат по-добре на водача и да ограничават последствията от умората и разсейването.

 

„Едновременно с това, не става дума само за технология. Пътнотранспортната обстановка става все по-сложна и взаимосвързана; днес много автопроизшествия се случват в градовете, където броят на автомобилите, пешеходците и велосипедистите непрекъснато се увеличава. Има граница, до която производителят на автомобили може да действа самостоятелно. След това обаче става все по-важно да се изгради цялостно сътрудничество между различните участници“, казва Питър Уелс.

Все още предпазните колани са сред функциите за безопасност, спасяващи най-много животи в глобален мащаб.

В допълнение към извличането и съхраняването на информация за различните автопроизшествия и гарантирането, че новите разработки бързо ще достигнат до подходящите хора във Volvo Trucks, ART се занимава също така и с разпространяването в глобален мащаб на посланието на Volvo за безопасността. Тук влизат разговори за пътната безопасност по време на различни форуми и иницииране на сътрудничество с различни изследователски институции в цял свят, както и с местни специалисти по планиране на инфраструктурата и с хора, които вземат решения, с цел съвместно разработване на по-ефективни и безопасни транспортни системи. 

 

Основно предварително условие за постигането на това е наличието на задълбочени познания за човешкото поведение, тъй като ключът към ефективната система се крие в това тя да противодейства на ограниченията на възможностите на човека. В тази област Volvo Trucks има специален отдел – Работна среда за водача и човешки фактори – който, освен всичко друго, разработва различни интерфейси между товарния автомобил и водача.

„По същество става въпрос за съобщаване на необходимата информация, в необходимия момент и по правилния начин. Водачът трябва да бъде в състояние да поддържа своята концентрация, без да се разсейва визуално или когнитивно от информацията на индикаторното табло. В идеалния случай конструкторските решения трябва да бъдат толкова добри, че да работят глобално. iPhone е добър пример за този тип „включващ дизайн“ – феномен, чието значение в бъдеще ще расте според мен“, казва Фрида Рамде, директор на отдела.

Тя и екипът й използват много добре базата данни на ART. Тя им позволява да разберат дали трябва да бъде предотвратен определен модел на автопроизшествия, както и да тестват и разработват интерфейси човек-машина, за предотвратяване на различни типове инциденти. На свой ред работата им предлага важна входна информация за ART и за отдела за проектиране на продукти, които участват в предложенията на нейния отдел за нови технологии за взаимодействия човек-машина и техните изследвания върху разсейването и т.нар. „преходи“ – трудните моменти, когато управлението на автомобила се прехвърля между водача и товарния автомобил.

„С широкото въвеждане на системите за активна безопасност, познанията за преходите стават все по-важни. Това е вълнуваща област, в която новите технологии понастоящем се развиват бързо. Едновременно с това, пригодността на взаимодействието човек-машина на автомобила и степента, в която то помага на водача, са неща, което трябва да бъдат тествани щателно преди пускането на пазара“, казва тя. 

Питър Уелс подкрепя Фрида Рамде и смята, че ще може да се види положително развитие в областта на пътната безопасност, тъй като се въвеждат все повече и повече функции за активна безопасност. Едновременно с това той иска да наблегне върху факта, че активните системи трябва да се разглеждат като допълнение към пасивните, а не като възможности за замяната им.

„ART за съжаление успя да покаже, че се разчита твърде много на системите за активна безопасност и че много водачи шофират без предпазни колани. И то въпреки факта, че предпазните колани все още са между функциите за безопасност, които спасяват най-много животи в глобален мащаб! Някой ден ще стигнем до дни без автопроизшествия, но все още не сме го постигнали. И докато този ден не настъпи, нашата работа е да накараме света да разбере, че опасностите, свързани с трафика, са също толкова важни, колкото техническите решения, осигуряващи безопасност“, казва той.