TRUCKS

ИТ подходът

Изключително важно е да знаете къде са товарните ви автомобили като местоположение в „реално време“ и какво точно превозват. Това успя да постигне Бен ван Льовен от Frigolanda.
Товарен автомобил на Frigolanda
С автопарк, покриващ целия район на Бенелюкс, за Frigolanda е важно да следи къде се намират товарните и автомобили.

Изключително важно е да знаете къде са товарните ви автомобили като географско местоположение в „реално време“ и какво точно превозват. Това искаше Бен ван Льовен от Frigolanda и успя да го постигне.

F rigolanda е международен доставчик на пълна гама логистични услуги в областта на замразените и охладени храни. Компанията, която има осем обекта в Нидерландия, Белгия, Германия и Полша, работи на изключително конкурентен пазар.

„Всеки може да предложи хладилен транспорт“ казва Бен ван Льовен, мениджър проекти във Frigolanda. „Но какво ще стане, ако структурирате ИТ системата си така, че всеки по веригата да има достъп до една и съща информация? Тогава очевидно осигурявате добавена стойност, тъй като можете да предоставяте информация в реално време в целия логистичен процес. Клиентите на вашите клиенти ще знаят цял ден по-рано какво, кога, къде и как може да им бъде доставено и ще го продадат по-бързо. Това беше моята мисия и по това започнахме да работим преди пет години. Информационната система на Volvo Dynafleet играе ключова роля в този процес. Тя е връзката между нашите системи, специалистите по планиране, дилъра и автомобила.“ 

Frigolanda е създадена през 1986 г. и първоначално предлагаше само складови площи за замразени и охладени продукти. През 2003 г. започна да си пробива път идеята, че компанията би могла да подобри още предлаганата услуга чрез предоставяне на гъста дистрибуторска мрежа. Днес Frigolanda организира цялата верига на доставка за своите клиенти. Повечето от превозваните стоки идват от собствените складове на компанията, като Frigolanda си запазва и право на допълнителен обем за претоварване от редовните си партньори.

Вече преминахме изцяло на Volvo, тъй като чувстваме, че техните основни ценности са в много тясна връзка с нашите.

След това техните автомобили доставят тези стоки чрез гъста дистрибуторска мрежа до продавачите на едро и DC. В рамките на Бенелюкс това се извършва със собствения автопарк на Frigolanda, състоящ се от 28 товарни автомобила. 

„Очевидно възприемаме гъвкав подход към нашите услуги. Но точно защото предоставянето на информация в реално време е толкова важно за интегрирания контрол на разходите, се опитваме да го запазим във възможно най-голяма степен като вътрешнофирмена дейност. В крайна сметка трябва да разполагате с все по-усъвършенствана комуникационна технология в камиона, за да имате общ поглед върху целия процес.“

Преди пет години 50 процента от автомобилите на Frigolanda бяха Volvo, а останалите – друга марка.

„Вече преминахме изцяло на Volvo, тъй като чувстваме, че техните основни ценности са в много тясна връзка с нашите. Volvo Trucks представлява стойностите, свързани с безопасността, устойчивостта и иновациите, които самите ние поддържаме твърдо. Освен това Volvo Trucks предлага обслужване, което не е свързано с никакви проблеми. Това е нещо, което нашите клиенти искат от нас, така че смятаме, че имаме право да очакваме същото от нашите доставчици. Искаме просто да имаме само един телефонен номер за цялата ни транспортна дейност и всички услуги да са свързани към него. Намерихме стабилен партньор за това в лицето на нашия дилър на Volvo.“ 

Предоставяната от тях услуга е с много голям обхват, тъй като дилърът поема отговорността за логистиката на целия автопарк на Frigolanda. И това включва ремаркетата, моторите, осигуряващи охлаждането и дори другите марки автомобили. Докато Frigolanda поддържа обзор в реално време на логистиката на своите клиенти, дилърът на Volvo използва Dynafleet, за да наблюдава товарните автомобили на компанията на база реално време. Затова дилърът е този, който решава кога автомобилът се нуждае от поддръжка и кога да бъде повикан за нея.  

„Не е необходимо това винаги да става в нашите собствени сервизи“, обяснява ван Льовен.

„Понякога може да е по-лесно обслужването на автомобила да се извърши другаде, защото това се вписва по-добре в графика ни. Близкото сътрудничество от този вид очевидно изисква ефективно партньорство.“

Една от най-добрите характеристики на Dynafleet е графиката, която улеснява интерпретирането на резултатите от страна на водача.

Dynafleet играе главна роля във Frigolanda и ван Льовен обяснява, че тя функционира като връзка между системите на компанията и техните товарни автомобили. Frigolanda вече е монтирала Dynafleet във всичките си автомобили, включително в последния, който не е марка Volvo. Освен да проследява всички показатели, Frigolanda иска да наблюдава и водачите, така че Dynafleet се използва и като система за наблюдение на автомобилите, за да се записват работните часове на водачите и да се изтеглят данните от тахографите. По този начин се пести много време. Компанията не използва постоянно всички данни, а избира конкретна тема, върху която се фокусира през всеки период.

„Очевидно наблюдаваме непрекъснато разхода на гориво. За мен една от най-добрите характеристики на Dynafleet е графиката, която се предлага в приложението и която улеснява тълкуването на резултатите от страна на водача. Използваме учебната база на Volvo за допълнително наблюдение и като помощ за спазване на задължителните според правилник 95 изисквания за обучение на водачите. Всъщност разширихме обхвата до целия ни персонал, за да насърчим взаимното разбиране и доверие. В крайна сметка, точно за това става дума.“ 

 

Frigolanda

Основана през 1986 г. Оттогава се е развила до доставчик на пълна гама логистични услуги с контрол на температурата и има осем обекта в Нидерландия, Белгия, Германия и Полша. Компанията разполага с обща складова площ за 80 000 палета. Освен съхранение и дистрибуция, Frigolanda предоставя и логистични услуги с добавена стойност в региона на Бенелюкс. Всичките й обекти са сертифицирани по IFS като минимално изискване. Обектът на Frigolanda в Полша е единственият в страната, който е сертифициран по BRC и IFS. Силата на Frigolanda е в използването на най-съвременни ИТ решения и това й дава възможност да предложи на своите клиенти най-добрите логистични решения в реално време.

Собственици: Х. ван Льовен и Р. Тьовен
Численост на персонала: 160, от които 30 са водачи.