TRUCKS

Намаляване на челното съпротивление посредством подобрена аеродинамика

Горивото съставлява около една трета от разходите на транспортната фирма. Чрез комбиниране на подобрените аеродинамични характеристики с новия двигател EURO 6 степен C, Volvo Trucks вече може да даде възможност за икономия на гориво до три процента при превози на дълги разстояния и при регионални превози.
Аеродинамичен тунел.
С помощта на тестове в аеродинамичен тунел, Volvo Trucks може да намери потенциал за подобряване на аеродинамиката.

При шофиране на товарен автомобил с постоянна скорост 60-90 км/ч, въздушното съпротивление е един от факторите, които имат най-голямо влияние върху разхода на гориво. От много години Volvo Trucks е посветило значително внимание на развитието на аеродинамиката. Множество проекти са съсредоточени около приложения, които могат да намалят значително въздушното съпротивление. Те ще бъдат представени на пазара постепенно през следващите години. 

Част от резултатите от тези усилия са подобренията в аеродинамиката, пуснати на пазара през пролетта на 2016 г., които включват оптимизацията на спойлерите на бронята, въздушните дефлектори, зоната на дъгата на колелото и калниците на Volvo FH. Заедно с новия двигател EURO 6 степен C тези подобрения ще бъдат въведени като стандарт в новия модел автомобили Volvo FH, произведени след юни 2016 г.

„Още при пускането на новия Volvo FH на пазара през 2012 г. беше извършена много работа по разработката, за да се постигне възможно най-ниското въздушно съпротивление, при спазване на всички останали изисквания, които нашите клиенти поставиха относно автомобила. Оттогава насам ние усукахме и завъртяхме всяка зона от товарния автомобил, като я сканирахме, за да видим на кои места подобренията биха дали най-добри резултати за нашите клиенти“, казва Андерс Тенстам, експерт по технология на аеродинамиката.

Беше извършено сканиране на различните зони на загуби и на потенциала за подобряването им с помощта на изпитания в аеродинамичен тунел и компютърни симулации. След това въпросът беше да се уверим, че технологията за приложенията може да бъде реализирана с правилното качество и на разумна цена. 

Ние усукахме и завъртяхме всяка зона от товарния автомобил, като я сканирахме, за да видим на кои места подобренията биха дали най-добри резултати за нашите клиенти.

„Когато работиш по разработката на усъвършенствана технология, всичко се свежда до това, да прогнозираш бъдещите потребности на нашите клиенти и да се увериш, че исканата от тях технология е налице, когато нормативните изисквания и ценовите нива дават възможност тя да бъде въведена“, казва Андерс Тенстам.

През последните години развитието на технологиите даде на Volvo Trucks нови възможности за подобряване на аеродинамичните характеристики на нейните продукти. Увеличаването на разходите за гориво в дългосрочен план и все по-голямата осведоменост относно климатичните проблеми карат клиентите да изискват автомобили с по-голяма горивна ефективност. Това развитие към по-висока горивна ефективност е в съзвучие с философията на Volvo Trucks, че всяка капка гориво е от значение.

 

Стремежът към горивна ефективност влияе и върху развитието на двигателите: „Ние непрекъснато се стремим да спазваме все по-строгите регулаторни ограничения за по-чисти двигатели, без това да се отразява върху управляемостта. Ефективността, производителността и управляемостта са изключително важни за нашите клиенти и техните водачи. Ние винаги се съсредоточаваме върху изпълнението на тези изисквания, но това не трябва да става за сметка на разхода на гориво. Точно обратното“, казва Матс Францен, продуктов мениджър за двигатели във Volvo Trucks.

За Volvo Trucks идването на EURO 6 степен C доведе до множество различни оптимизации на двигателите D11, D13 и D16, като бутала с по-малко триене в ризата на цилиндъра, нов и усъвършенстван турбокомпресор и оптимизиран разпределителен вал. В комбинация с множество подобрения в софтуера това даде възможност за по-нисък разход на гориво, без да даде отражение върху ефективността на двигателя.

Това е продукт, който ще осигури значителни предимства на клиентите по отношение на намаляването на разходите за гориво и следователно ще доведе до по-високи граници на печалбата, при запазване на ефективността.

„С нашия двигател EURO 6 степен C правим още една голяма крачка към бъдещето на енергийноефективния транспорт. Това е продукт, който ще осигури значителни предимства на клиентите по отношение на намаляването на разходите за гориво и ще доведе до по-високи граници на печалбата, при запазване на ефективността“, казва Матс Францен. 

За множество компании за превози с товарни автомобили стойността на горивото възлиза на една трета от общите разходи. Една от компанията за превози, която прави значителни инвестиции за намаляване на разхода за гориво, е Jastim, намираща се във Варшава, Полша. Най-големите клиенти на Jastim са Schenker, IKEA и DH – три компании, които отдават голямо значение на екологичните проблеми и следователно оказват натиск върху своите доставчици за непрекъснато намаляване на разхода на гориво.

Преди три години, преди Jastim да закупи нови Volvo FH, средният разход на гориво на компанията е бил между 31 и 32 литра на 100 км. Днес с помощта на товарните автомобили Volvo FH и допълнителните програми за екошофиране той е намален до 26 литра. Според тях най-добрите водачи имат среден разход 24 литра, а при благоприятни топографски и аеродинамични условия постигат дори още по-нисък разход.

„Това, което преди три или четири години изглеждаше невъзможно, сега е рутинна практика. За нас беше изключително важно да постигнем такова голямо намаление на разхода на гориво. Всъщност ние нямахме избор – от това зависеше съществуването на фирмата ни“, казва Яцек Словински, собственикът на Jastim.

За да остане конкурентоспособна, неговата компания редовно обновява своя автопарк и спецификациите за Volvo Trucks обикновено съдържат най-новите приложения за шофиране с по-голяма горивна ефективност.

 

„Ние се интересуваме от всички нови технологични разработки. На база на количествата, което изразходваме всеки месец, допълнителната икономия на гориво до три процента отговаря на хиляди литри за нас“, казва Яцек Словински.

Jastim е клиент на Volvo Trucks, който извършва превоз на дълги разстояния и е ясно ориентиран към реализиране на икономии на гориво. Затова Volvo Trucks е приела спецификациите на фирмата за превози като основа на разработката на новия аеродинамичен пакет. Целта при него е да се създаде подравняване на ръбовете за клиенти, които шофират с относително постоянна скорост в диапазона 60-90 километра в час и следователно се възползват най-много от усъвършенстването на аеродинамиката. Точната големина на икономията, която клиентите могат да постигнат, зависи от конкретните им изисквания и спецификации, които на свой ред са подчинени на пътните условия по маршрутите, по които пътуват автомобилите им.

На база на количеството гориво, което изразходваме всеки месец, допълнителната икономия на гориво до три процента отговаря на хиляди литри за нас.

Андерс Тенстам от Volvo Trucks е доволен, че на пазара вече може да бъде предложен нов и универсален аеродинамичен пакет за клиенти, извършващи превози на дълги разстояния. Той вижда голям потенциал за бъдещи подобрения, но признава, че зрелостта на технологията трябва да бъде поддържана от нови закони и нормативни разпоредби.

„Понастоящем нормативните разпоредби в много държави относно дължината на автомобила създават бариера пред това, което можем да постигнем по отношение на аеродинамичната ефективност. Ако дължината на влекача престане да се включва в композицията например, при кабините може да бъде въведена конструкция с по-благоприятна форма. Понастоящем формата на кабината е резултат от деликатен баланс на характеристики, както вътрешни, така и външни. Кабината с по-добра аеродинамика ще създаде и по-голям потенциален поток надолу спрямо автомобила, поради по-малко изразената турбуленция в голям мащаб, която „краде“ енергия отпред“, казва той. 

Андерс Тенстам набляга и на това, че ремаркетата представляват област за значително подобрения на аеродинамиката. В бъдеще това може да доведе до все по-близко сътрудничество с клиентите в сферата на създаването на устойчиви решения за транспорт, обхващащи цялата автомобилна композиция, а не само товарния автомобил. Това на свой ред изисква разработването на практически решения, както на инженерно, така и на бизнес ниво.

„По време на разработките ни, съсредоточени върху намирането на дългосрочни решения, разбрахме, че ще можем да са доближим до постигането на аеродинамичната ефективност на леките автомобили чрез решаване на проблемите в стратегическите зони на автомобила, като си сътрудничим за извършване на промени в приложимите закони от перспективата на целия автомобил. В не много далечно бъдеще това може да означава намаляване на въздушното съпротивление почти наполовина в сравнение с това на днешните камиони“, казва Андерс Тенстам.