TRUCKS

Там, където се раждат двигателите

Посетете завода за двигатели на Volvo в Шьовде, Швеция, където се създават всички те, и се запознайте с инженерите, които стоят зад технологията Euro 6.
Пещ в завода на Volvo Trucks.
В G1 - една от двете леярни в завода за двигатели на Volvo Trucks, суровините се подават непрекъснато в топилната пещ.

Фредрик Карлен спуска козирката на каската си и поставя греблото за почистване на шлака в отворената котелна пещ. Температурата на разтопения метал е 1500 градуса Целзий и персоналът трябва да спазва строги ограничения по отношение на безопасността. Това е G1, една от двете леярни в завода за двигатели на Volvo в Шьовде, Швеция. В G1 суровините – отпадъци от горещата обработка на метала и леярски отпадъци от цеха, се подават непрекъснато в горния край на топилната пещ. За да се получат правилни стойности, към разтопеното желязо се добавят различни добавки за получаване на сплав, като въглерод и силиций.  

Подобно на златистожълта река желязото се излива в кофи за разливане на метала, които след това поемат към крайното си местоназначение в топилния цех – топилните пещи за цилиндровите глави и цилиндровите блокове. Тук, сред дим и искри, в мъждивия топилен цех, се раждат двигателите на товарните автомобили. 

 

На всеки четири минути в топилната пещ се изсипват нови суровини, а горе в контролната зала специалистът по топене на металите Фредрик Карлен наблюдава процеса. 

„За да бъде произведен добър двигател, нашите стойности трябва да бъдат абсолютно перфектни. В топилния цех хората си пробиват път нагоре с работа. По-възрастните членове на персонала обучават по-младите. Започвате като момче, което пренася желязото, след това поемате грижата за пещта и накрая може да стигнете до тук, до контролната зала“, казва Фредрик Карлен, който е започнал работа в монтажния цех на Volvo Trucks през 1994 г. и се е преместил в топилния цех, в G1, през 2009 г.

Първата леярна в Шьовде е открита през 1868 г., G1 започва да функционира през 1951 г., а през август 2009 г. започва отливането в далеч по-модерната G2. Работата е трудна, но текучеството на персонала е малко. Тук са чувствителни към майсторлъка и изпитват уважение към желязото. 

„Що се касае до нас, двигателят Euro 6 не води до чак толкова много промени. Техническите характеристики за стойностите на желязото ще се променят, но всичко друго ще продължи както обикновено“, казва Фредрик Карлен. 

Когато най-строгите изисквания в Европа за емисиите при тежкотоварните автомобили влязоха в сила на 31 декември 2013 г., те представляваха значително утежняване на нормативната уредба. В сравнение с Euro 5 емисиите на азотен оксид (NOX) са намалени с 80 процента, а емисиите на твърди частици – с 50 процента. За първи път се изисква ограниченията за емисиите да се спазват независимо от атмосферните условия и състоянието на трафика.

За да бъде произведен добър двигател, нашите стойности трябва да бъдат абсолютно перфектни. В топилния цех хората си пробиват път нагоре с работа. По-възрастните членове на персонала обучават по-младите.

Едно от основните предизвикателства пред Volvo Trucks е да изпълни тези строги изисквания без да се допусне влошаване на други важни характеристики, като лекотата на шофиране, ефективността, разхода на гориво и експлоатационния живот на товарните автомобили. 

„Ако товарен автомобил престоява в сервиза, защото технологията за емисиите не е на нужната висота, клиентът губи пари. Ето защо надеждността и устойчивостта са невероятно важни параметри в работата, която свърши Volvo Trucks по двигателя Euro 6“, казва Микаел Карлсон, мениджър проект Euro 6 във Volvo Group Trucks Technology (GTT).

По време на развойната работа Volvo Trucks успява да се възползва от опита си, натрупан в САЩ, където стандартът за емисии, съответстващ на Euro 6, е въведен още през 2010 г. Наред с другото товарните автомобили в САЩ са снабдени с комбинирана EATS (Система за последваща обработка на отработените газове), филтър за твърди частици (DPF) и селективна каталитична редукция (SCR) за намаляване на количествата азотен оксид. В комбинация със съществуващия двигател Euro 5 на Volvo Trucks тази технология представлява основата на новия двигател Euro 6.

„Една от разликите между нашето решение в САЩ и това, което избрахме за Euro 6, е, че в новия двигател поставихме компонентите в един шумозаглушител, а не в два“, обяснява Ларс-Олоф Андерсон, мениджър проекти във Volvo Group Trucks Technology (GTT). 

Друго предизвикателство е спазването на изискването стойностите за емисиите да не бъдат надвишавани независимо от атмосферните условия и състоянието на трафика. Температурата на отработените газове обикновено се мени в зависимост от това дали товарният автомобил се движи празен или напълно натоварен, в бавния градски трафик или по открити магистрали. За да се осигурят обаче стабилни нива на емисиите на азотни оксиди и твърди частици, температурата им никога не трябва да спада под 200 градуса Целзий. Ако температурата е твърде ниска, тя може да се повиши чрез EGR (Рециркулация на отработените газове). Това означава, че горещите отработени газове се смесват с въздуха от горенето и се връщат в двигателя. След това новозагретите отработени газове се прекарват през системата за последваща обработка, където се достига подходящата температура.

Ако товарен автомобил престоява в сервиза, защото технологията за емисиите не е на нужната висота, клиентът губи пари. Ето защо надеждността и устойчивостта са невероятно важни параметри в работата, която свърши Volvo Trucks по двигателя Euro 6.

Euro 6 е свързан и с въвеждането на спецификацията за вътрешна система, която да държи под контрол всички системи и функции в товарния автомобил. Изисква се и външна проверка на емисиите. Всяка година производителите на товарни автомобили трябва да правят изпитвания на известен брой автомобили от гамата на всеки модел, които се провеждат чрез устройство за измерване на емисиите, свързано към ауспуха. 

„Външната проверка се извършва на специална пътна отсечка и в реални условия. Товарните автомобили се превеждат през различни пътни ситуации – известни и като цикъл на шофиране. Той включва шофиране по магистрала, градско движение и хълмист терен“, обяснява Нитин Пател, мениджър „Горивни системи“ в GTT.

Euro 6 не е само техническо предизвикателство. То изисква също така въвеждане на нови решения при сглобяването в завода за двигатели в Шьовде. Налага се да бъдат създадени нови машини, а в монтажния процес са включени допълнителни станции. 

Летите части на двигателя пристигат в светлата и просторна монтажна зала, след като са били обработени от роботи. По време на монтажа цари почти пълна тишина. Чуват се звукови сигнали от няколко машини, както и тихо пуснато самотно радио. Тук се произвеждат продаваните в целия свят двигатели на товарни автомобили – половината от тях по стандарт Euro 6, предназначени основно за европейския пазар. Двигателите Euro 5, които все още са в производство, са с местоназначение извън Европа.  

„Във връзка с въвеждането на Euro 6 имаме много по-обширна гама изделия, работните станции бяха преустроени и въведохме нов начин за обработка на материала“, казва Хенрик Андерсон, монтажник, който участва в създаването на новите станции за монтаж. 

Производството на двигателите Euro 6 започва със спокойно темпо, като интересът се фокусира постоянно върху обезопасяването на процеса и справянето с предизвикателствата, които се появяват в движение. 

Когато двигателят достигне до крайната станция, той се подлага на студено изпитване и отива в бояджийския цех, след което завършените двигатели се подреждат в склада, за да изчакат транспортирането до заводите на Volvo Trucks в Туве и Гент. 

Тук е прохладно, дори може би малко студено, далече от искрите и горещината, в които Фредрик Карлен изважда шлака от друга стопилка. Пещта работи денонощно и произвежда 30 тона желязо на час, което прави 72 000 двигателя на година. Пещите в топилния цех в G1 никога нямат възможност да изстинат.