TRUCKS

Чудите се дали следващият ви камион може да се захранва с биодизел? Вижте какво трябва да знаете

| 5 мин.
Ако ви се струва, че все по-малко хора говорят за биодизел, не грешите. Има ясни политически и технологични тенденции, които предполагат, че потенциалът на биодизела като основна алтернатива на дизела може да бъде ограничен. По-долу са дадени някои от причините, поради които шансовете на биодизела намаляват, и какво може да заеме неговото място.

Биогоривата се произвеждат чрез химични реакции и топлина за разграждане на суровини, като например нишестета, захари и други молекули. Терминът биогорива включва биодизел от първо и второ поколение, които се различават по производствения процес и вида необходима суровина. Биодизелът от първо поколение се произвежда чрез процес, наречен естерификация, с използване на ядливи култури, като например рапица, палмово и други растителни масла.  
 

Биодизелът от второ поколение, известен още като хидротретирано растително масло (HVO), се произвежда чрез процес на хидрогениране, т.е. обработка с водород. HVO е много по-гъвкав, що се отнася до суровините, тъй като може да бъде произвеждан от нискокачествени отпадъци, например животински мазнини и готварско масло, или от негодни за консумация източници, като водорасли, слама и дори гъби.

 

Плюсовете и минусите на биодизела

Като гориво биодизелът има редица предимства. Суровината е евтина, производственият процес за превръщането й в енергия е сравнително лесен и биодизелът отделя значително по-малко CO2 при изгаряне. И може да се използва при съществуващата инфраструктура и двигателна технология с минимални модификации и дори в комбинация с дизел.
 

И все пак вероятността биодизелът да се превърне в основно алтернативно гориво за камиони изглежда все по-малко вероятна по редица причини. На първо място е ефективността: биодизелът отдава по-малко енергия (около 10% по-малко от конвенционалния дизел), което означава, че са необходими по-големи количества гориво. Освен това е налице фактът, че биодизелът може да не е подходящ за зимни условия, тъй като температурата, при която горивото се втвърдява, е много по-висока от тази на дизела. Използването на биодизел може също да причини експлоатационни проблеми, като запушване и блокиране на инжектора.
 

Освен ефективността и технологиите обаче широкото внедряване на биодизела поставя по-големи въпроси, свързани с устойчивостта. Критиците на биогоривата от първо поколение твърдят, че производството на суровината води до обезлесяване.
 

Освен това съществува и потенциалният конфликт, който биодизелът от първо поколение има с производството на храни и въздействието, което това може да има върху цените на храните, тъй като все повече земеделска земя се обособява за производство на горива. Притеснения като това оказаха голямо влияние върху екологичните характеристики на биодизела, което подтикна Европейската комисия да заключи, че биогоривата на растителна основа не отговарят на условията за отчитане на целите на ЕС за енергия от възобновяеми източници в транспорта за националните правителства.

 

HVO: достоен претендент?

Предвид тези предизвикателства, привържениците на биодизела изместиха фокуса си към алтернативи, които използват по-малко вода и земя, като HVO, произвеждан от органични отпадъчни продукти. Високото качество на HVO като гориво и потенциалът, който много производители на петрол, особено тези в Европа, виждат в използването му за решаване на проблемите със свръхкапацитета и рентабилността в рафинериите, увеличи инвестициите в тази област. Наскоро бяха обявени най-малко три нови европейски инвестиции в HVO, които ще помогнат на пазара да нарасне с близо 88,5% през следващите 3 години. Повишава се и интересът от Азия и Близкия изток.
 

Може ли HVO да бъде отговорът за края на биодизела? И да, и не. HVO има много предимства, но все пак е скъпо за производство гориво в повечето части на света и страда от липса на достатъчно суровина. Въпреки нарастващите инвестиции масовото производство на HVO е трудно, което означава, че е малко вероятно скоро да доминира на пазара на алтернативни горива, въпреки че със сигурност може да промени начина, по който секторът на биодизела изглежда днес. Като цяло, може би най-доброто заключение е, че най-жизнеспособното използване на биодизел от първо и второ поколение ще бъде като комбинация от използваните днес изкопаеми горива.
 

 

Допълнение към други алтернативни горива

Въпреки че биодизелът може да не е незабавният отговор за бъдеще без въглерод, със сигурност може да бъде допълнение към други алтернативни горива, като например LNG, и електромобилността. Подготвил съм ръководство, което очертава плюсовете и минусите на някои от най-обсъжданите днес алтернативи на дизела.

Ларс Мартенсон

Environment and Innovation Director at Volvo Trucks.

Свързани статии