Спецификации на силовата линия за Volvo FМХ

• Двигатели
• I-Shift
• I-Shift Dual Clutch
• Софтуерни пакети за I-Shift
• Powertronic

• Задни мостове
• Предавателни отношения на задния мост
• Комбинации на силовата линия
• РТО механизми

Двигатели

  D11K D13K
Стандарт за емисиите Euro 6 Euro 6
Бр. цилиндри 6 6
Работен обем 10,8 дм³ 12,8 дм³
Ход на буталото 152 мм 158 мм
Вътрешен диаметър 123 мм 131 мм
Съотношение на компресия 17:1 18:1 (420, 460, 500 к.с.), 17:1 (540 к.с.)
Обороти на икономичен режим 1000–1500 об./мин. 950–1 400 об/мин
Спирачен ефект на двигателната спирачка 160 кВт (2 400 об./мин.) 200 кВт (2 300 об./мин.)
Ефект VEB 290 кВт (2 400 об./мин.)  
VEB опция  
Ефект VEB+   375 кВт (2 300 об./мин.)
VEB+   опция
Маслени филтри 2 пълен поток, 1 байпас 2 пълен поток, 1 байпас
Обем на маслото за смяна, включително масления филтър 36 л 33 л
Охладителна система, общ обем 36 л 38 л

Изисквания към горивото

Гориво, несъдържащо сяра (EN590, сяра макс. 10 части на хиляда)
Биодизел поколение 2 (EN15940, синтетични дизелови горива)

  

РТО механизъм на двигателя

  Изходен въртящ момент Съотношение
EPTT650 650 Нм* 1.26:1
EPTT1000 1000 Нм* 1.26:1
* Изходен въртящ момент при шофиране и в спряло положение.
D11K – МОЩНОСТ/ВЪРТЯЩ МОМЕНТ

D11K – МОЩНОСТ/ВЪРТЯЩ МОМЕНТ

Нетна изходна мощност съгласно: EC 582/2011

 

 

D11K330 (243 кВт)  
Максимална мощност при 1600-1900 об./мин. 330 к.с.
Максимален въртящ момент при 950-1400 об./мин. 1600 Нм
D11K380 (280 kW)  
Максимална мощност при 1700–1800 об./мин 380 к.с.
Максимален въртящ момент при 950–1400 об./мин 1800 Nm
D11K430 (316 kW)  
Максимална мощност при 1700–1800 об./мин 430 к.с.
Максимален въртящ момент при 1000–1400 об./мин 2050 Nm
D11K460 (338 kW)  
Максимална мощност при 1700–1800 об./мин 460 к.с.
Максимален въртящ момент при 1050–1400 об./мин. 2200 Нм
D13K - МОЩНОСТ/ВЪРТЯЩ МОМЕНТ

D13K - МОЩНОСТ/ВЪРТЯЩ МОМЕНТ

 

 

 

 

 

 

 

 

Нетна изходна мощност съгласно: EC 582/2011

 

 

 

 

 

 

 

 

D13K420 (309 kW)  
Максимална мощност при 1400–1800 об./мин 420 к.с.
Максимален въртящ момент при 860–1400 об./мин 2100 Nm
D13K460 (338 kW)  
Максимална мощност при 1400–1800 об./мин 460 к.с.
Максимален въртящ момент при 900–1400 об./мин 2300 Nm
D13K500 (368 kW)  
Максимална мощност при 1400–1800 об./мин 500 к.с.
Максимален въртящ момент при 980–1270 об./мин 2500 Nm
D13K540 (397 кВт)  
Максимална мощност при 1450–1800 об./мин 540 к.с.
Максимален въртящ момент при 1000–1460 об./мин 2600 Nm
I-Shift

12-степенна предавателна кутия с демултипликатор и делител със система за автоматична смяна на скоростите. I-Shift може да бъде оборудвана с компактен ретардер, РТО, допълнителна хидравлична помпа със серво механизъм и маслен радиатор.

Спецификации

Тип
Последна предавка
Въртящ момент на двигателя
Одобрение на БТК
AT2412F Директна 2400 Нм 44 тона
AT2612F Директна 2600 Nm 100 тона
ATO2612F Повишаваща 2600 Nm 100 тона

Спецификации за I-Shift Dual Clutch

Тип Последна предавка Въртящ момент на двигателя (Нм) Одобрение на БТК (тона)
SPO2812 Повишаваща 2800 80

Софтуерни пакети за I-Shift

Базова версия (TP-BAS)
TP-BAS е стандартният софтуерен пакет, доставян с I-Shift, който включва базовите функции на скоростната кутия за шофиране навсякъде.

Софтуер за смяна на предавките на I-Shift, предназначен за дистрибуцията (TP-DIST)
TP-DIST адаптира функцията на скоростната кутия към специфичните условия в сегмента на дистрибуцията. Този софтуер включва функции, които подпомагат маневреността при потегляне от спряло положение, при маневриране, както и при шофиране с ниска скорост.

Софтуер за смяна на предавките на I-Shift, предназначен за строителството (TP-CON)
TP-CON адаптира функцията на скоростната кутия към специфичните условия в сегмента на строителството. Този софтуер включва функции, които подпомагат маневреността при потегляне от спряло положение, при маневриране, както и при шофиране с ниска скорост. Този софтуер може също така да се справя с тежки пътни условия.

Софтуер за смяна на предавките на I-Shift, предназначен за транспорт на дълги разстояния (TP-LONG)
TP-LONG съдържа интелигентни функции, които намаляват разхода на гориво. Този софтуерен пакет е идеален за превози на дълги разстояния, където голямо внимание се обръща върху икономията на гориво. Този пакет включва функцията I-Roll.

Транспорт при тежки условия (TP-HD)
TP-HD оптимизира I-Shift за транспорт при тежки условия с голямо брутно тегло на композицията (> 85 тона). Независимо от брутното тегло на композицията водачът може винаги да оптимизира управляемостта, като избере или деактивира режима за тежки условия и активира режим на превози на дълги разстояния. Функциите в софтуерния пакет предлагат и
предимства за товарните автомобили, превозващи няколко ремаркета.

Софтуерни пакети за I-Shift

Варианти за продажби TP-BAS TP-DIST TP-CON TP-LONG TP-HD**
Основни функции на РТО (APF-BAS)
Разширени PTO функции (APF-ENH) o o o o o
Базово регулиране на избора на предавки (AMSO-BAS)
Разширено регулиране на избора на предавки, вкл. преминаване към по-ниска предавка (AMSO-AUT) o o o
Основни професионални функции (AVO-BAS)
Подобрена ефективност – лоши пътища (AVO-ENH) o o o
Базова стратегия за смяна на предавките
Смяна на предавките „производителност“
Контрол на температурата на маслото в скоростната кутия
Включване при тежки условия за потегляне
I-Roll (•)
Интелигентен круиз контрол (•)
Контрол при потегляне
Подобрена стратегия за смяна на предавките (БТК ≤ 85 т)
Контрол на голямо БТК при тежки условия (85 т < БТК ≤ 180 т)
Ултра предавка за бавен ход* (ASO-ULC) o o o
Предавка за бавен ход* (ASO-C) o o o
Няколко скорости на заден ход* (ARSO-MSR) o o o
I-See, използване на GPS данни o o

• Стандартна (•) Тази функция може да се използва, когато е активиран TP-LONG. o Опция – Не се предлага
*Само AT2612F, ATO2612F, ARSO-MSR изисква ASO-ULC или ASO-C.
**Само AT2612F и ATO2612F

Обяснение на функциите на i-shift

Базова стратегия за смяна на скоростите
Автоматичен избор на правилното предавателно отношение при потегляне (първа – шеста скорост). Изборът на скоростта при потегляне зависи от брутното тегло и наклона на пътя.

Смяна на предавките чрез използване на техническите характеристики
Осигурява по-бърза и по-лека смяна чрез рационално използване на моторната спирачка, съединителя на товарния автомобил и специалната трансмисионна спирачка.

Базово регулиране на избора на предавки
Позволява регулиране на избора на предавки чрез бутоните на скоростния лост при спиране чрез моторната спирачка в автоматичен режим.

Контрол на температурата на маслото в скоростната кутия
Показва температурата на маслото в скоростната кутия върху информационния дисплей.

Разширена стратегия за смяна на предавките
Чрез взаимодействие с EBS и ECS маневрите при потегляне и в тесни пространства стават по-лесни. Увеличава спирачния ефект на VEB/VEB+ чрез автоматично избиране на правилната предавка, така че двигателят да работи на високи обороти. При смяна на предавките по време на спиране с моторната спирачка колесните спирачки се задействат, за да компенсират загубата на спирачен момент.

Контрол при потегляне
Оптимизира избора на предавка и EBS функциите за маневриране при ниска скорост. Освен всичко друго осигурява и задействане на функцията „Помощ при потегляне по наклон“ само на стръмни участъци от пътя.

І-Roll
Автоматично включване и изключване на функцията за свободен ход с цел намаляване на консумацията на гориво. I-Roll се използва, когато не е необходима нито мощност, нито спирачна сила на двигателя: например по равен път.

Интелигентен круиз контрол
Взаимодейства със спирачния круиз на товарния автомобил и предотвратява ненужното задействане на спомагателните спирачки. Така функцията за свободен ход може да се използва в още по-голяма степен.

I-See
Интелигентна част от софтуера на I-Shift, която може да запомня топографски данни и да използва тази информация, за да пести гориво и да подобри комфорта при шофиране. Тази информация се запазва в база с данни, достъпна за другите потребители на I-See. При поръчване на I-See се включва и круиз контролът I-Cruise. (I-Cruise може да се поръча и отделно.)

Контрол на голямо БТК при тежки условия
Оптимизира избора на предавка за големи брутни тегла на композицията, 85–180
тона.

Допълнителни опции

Разширени PTO функции
Няколко функции, които улесняват използването на енергията на двигателя.

Разширено регулиране на избора на предавки, вкл. преминаване към по-ниска предавка
Позволява регулиране на избора на предавки чрез бутоните на скоростния лост при потегляне и при шофиране в автоматичен режим. Функцията за преминаване към по-ниска предавка избира правилната предавка за максимално ускорение.

Разширена ефективност – лоши пътища
Няколко функции, които регулират смяната на предавките и подпомагат потеглянето и шофирането при лоши пътни условия и хълмисти пътища.

Powertronic

Напълно автоматична трансмисия с превключване под натоварване с хидротрансформатор и маслен радиатор. Сменя скоростите без загуба на мощност. Powertronic може да бъде фабрично оборудвана с РТО механизъм, вграден ретардер и авариен усилвател на сервоуправление.

Powertronic

Тип Последна предавка Въртящ момент на двигателя (Нм) Одобрение на БТК (тона)
PT2106 Директна 2100 44
PT2606 Директна 2600 60

Вградените програми за шофиране на Рowertronic

Икономия

Предназначена за оптимална икономия на гориво. Смените на предавките се извършват при най-икономичните обороти.

Технически характеристики

Използва се когато е необходима висока изходна мощност на двигателя. Превключва нагоре и надолу при високи обороти на двигателя.

Задни мостове

Тип Мост Предавка Максимален въртящ момент (Nm) Максимално натоварване на основните/спомагателните мостове (тона) Одобрение на БТК (тона)
Единична редукция          
RSS1344C/D Единичен Хипоидна 2600 13 44
RSS1356 Единичен Хипоидна 2400/2800 13 56/44
RSS1360 Единичен Хипоидна 3550 13 70
RTS2370A Тандемен Хипоидна 3550 23 80
RSS1144 Единичен Хипоидна 2800 11.7 44
Редукторна главина          
RSH1365 Единичен Конична предавка със спираловидни зъби 2400 13 65
RSH1370F Единичен Конично спираловидно изрязване 3550 13 70
RTH2610F Тандемен Конично спираловидно изрязване 3550 26 100
RTH3210F Тандемен Конично спираловидно изрязване 3550 32 100
RTH3312 Тандемен Конично спираловидно изрязване 3550 33 120
           

Задни мостове - предавателни числа

RSS1144 RSS1344C/D RSS1356 RSS1360 RTS2370A RSH1365 RSH1370F RTH2610F RTH3210F RTH3312
2.31:1 2.31:1* 2.50:1 2.47:1 2.43:1 3.61:1 3.46:1 3.33:1 3.33:1 3.61:1
2.47:1 2.47:1* 2.64:1 2.64:1 2.57:1

3.76:1

3.61:1 3.46:1 3.46:1 3.76:1
2.64:1 2.64:1 2.79:1 2.85:1 2.83:1 4.12:1 3.76:1 3.61:1 3.61:1 4.12:1
2.85:1 2.85:1 3.10:1 3.08:1 3.09:1 4.55:1 4.12:1 3.76:1 3.76:1 4.55:1
3.08:1 3.08:1 3.44:1 3.40:1 3.40:1   4.55:1 3.97:1 3.97:1 5.41:1
  3.36:1 3.67:1 3.67:1 3.78:1   5.41:1 4.12:1 4.12:1 6.18:1
  3.70:1   4.11:1 4.13:1     4.55:1 4.55:1 7.21:1
  4.11:1     4.50:1     5.41:1 5.41:1  
  4.63:1     5.14:1     6.18:1 6.18:1  
  5.29:1     5.67:1       7.21:1  
        6.17:1          

* За RSS1344D.

Комбинации на силови линии

  D11K330 D11K370 D11K410 D11K450 D13K420 D13K460 D13K500 D13K540
Powertronic                
PT2106        
PT2606        
                 
I-Shift                
AT2412F    
AT2612F
ATO2612F
                 
I-Shift Dual Clutch (трансмисия с два съединителя)                
SP02812          
Мостове с единична редукция                
RSS1144A
RSS1344C/D
RSS1356
RSS1360
RTS2370A
RSS1144
Мостове с редукторна главина                
RSH1365  
RSH1370F
RTH2610F
RTH3210F
RTH3312
                 
Задвижващ преден мост/разпределителна скоростна кутия                
FAA11/FAA21/V2501TB

РТО механизми

МОНТИРАНИ КЪМ ДВИГАТЕЛЯ

PTER-DIN
Монтиран към двигателя РТО механизъм за директно свързване на хидравлична помпа.

PTER1400
Монтиран към двигателя РТО механизъм за свързване чрез фланец на хидравлична помпа.

PTER100
Монтиран към двигателя РТО механизъм за свързване чрез фланец на хидравлична помпа.

МОНТИРАНИ КЪМ СКОРОСТНАТА КУТИЯ

PTR-F
Прикрепване чрез свързващ фланец при ниски и високи обороти.

PTR-FL/FH
Прикрепване чрез свързващ фланец при ниски и високи обороти.

PTR-D/PTR-DM/PTR-DH
Ниски/средни/високи обороти с DIN свързване за директно прикачване на хидравлична помпа.

PTRD-F
Високи обороти с прикрепване чрез свързващ фланец за директно свързване на карданен вал.

PTRD-D
Високи обороти с двойно задвижване. Предно и задно DIN свързване за директно прикрепване на хидравлични помпи.

PTRD-D1
Високи обороти с двойно задвижване. Прикрепване чрез свързващ фланец отзад и DIN прикрепване отпред.

PTRD-D2
Високи обороти с двойно задвижване отзад и единично задвижване отпред. Прикрепване чрез два свързващи фланеца отзад и едно DIN прикрепване отпред.  

Свържете се с местен дилър

Приближете се до Volvo FМХ

Изгответе спецификациите на товарния автомобил, който е перфектен за вас. Всичко това се случва при местния дилър на Volvo Trucks.

Свържете се с местен дилър