VOLVO TRUCKS

Bulgaria

×

Volvo FE

Икономия на гориво

Тъй като всяка капка е от значение, ние станахме пионери във водещите в света технологии, разработихме иновативни услуги и изготвихме стратегии за икономия на гориво, които създават голяма разлика в крайния ви счетоводен баланс.

Открийте мощ, задействана от данни

Dynafleet и обучението на водачи могат заедно да ви спестят до 7% гориво.

Dynafleet – проследявайте горивната си ефективност

Запознайте се с нашата интелигентна система за управление на автопарка. Проследявайте ефективността на товарните автомобили и водачите си в реално време и преглеждайте автоматично генерирани класирания за горивната ефективност. След това правете сравнения, откривайте тенденции и внедрявайте рентабилни промени за пестене на гориво.

Разгледайте Dynafleet

Обучението на водачи – малки промени, големи икономии

Нашето обучение по ефективно шофиране ви помага да извлечете максимума от всяка капка гориво. Доказалият се систематичен подход, който е част от програмата на Volvo Trucks за професионално развитие на водачите, създава модели на шофиране с горивна ефективност и постоянни, дългосрочни икономии – ефективността му е най-голяма в комбинация с отчетите от Dynafleet.

Обучение на водачи от Volvo

Започнете правилно от самото начало

Ключът към икономията на гориво е да се започне правилно от самото начало. Вашият дилър на Volvo Trucks е експерт по икономията на гориво. Защо не го помолите да ви помогне?