TRUCKS

Изчислете екологичния си отпечатък

Грижата за околната среда е една от нашите основни ценности и искаме да ви помогнем да направите правилния избор, като ви предоставим цялостен поглед за вашето въздействие върху околната среда. С гордост ви представяме фактите за въздействието през целия жизнен цикъл и така поемаме нашата отговорност.

Защо трябва да изчислявам своя екологичен отпечатък?


Ако търсите устойчив транспорт, вероятно знаете, че общият екологичен отпечатък на вашите камиони не се ограничава само до емисиите на CO2 от използването им. В него трябва да включите всичко – от добива на суровини и други ресурси, използвани в производството, до емисиите от рециклиране.


Използвайте калкулатора, когато планирате бъдещия си автопарк. Ще получите цялостен поглед за това как различните избори могат да променят вашия екологичен отпечатък и ще можете лесно да сравните наличните алтернативи. Ще видите разликите между използването във вашата работа на електрически камион Volvo и такъв, задвижван с газ или дизел, въз основа на пробега и енергийния микс. Ако клиентите ви са ориентирани към устойчивост, калкулаторът може да даде ясна индикация за това как вашите камиони минимизират екологичния отпечатък в тяхната транспортна верига. И можете да спечелите повече договори.

Въздействието се анализира в три области

Производство

В това изчисление се включва цялото производство, включително добиването на суровини, транспорта на материали и части, както и сглобяването.

Употреба

Този раздел обхваща въздействието върху околната среда по време на срока на експлоатация на камиона, включително производството на горива, разхода на гориво и обслужването.

Край на цикъла на експлоатация

Тези изчисления включват емисиите при рециклиране, отпадъците и кредитите за рециклиране

Ние от Volvo Trucks сме горди, защото можем да претендираме, че разполагаме с фактите за въздействието по време на целия цикъл на експлоатация. Това е начинът, по който можем да поемаме отговорност.

Как правим изчисленията

Целта на калкулатора е да ви помогне да изчислите емисиите на CO2 на вашия камион. Изчисленията се основават на обширни изследвания и тестове на камиони. Базата се формира от извършените оценки на жизнения цикъл. Те включват материалното производство – от извличането на суровините до производството на частите, използвани както в заводите на нашите доставчици, така и в нашите собствени производствени заводи в Европа.

Поддръжката също е включена като рециклиране на материали, транспорт между заводите, производство на гориво и емисии на изгорели газове. Във фазата на предаването за скрап се дава кредит, за да се избегне използването на нов метал за следващия продукт.

Имате въпрос?

Вашият местен дилър на Volvo Trucks ще ви каже отговора. Отбийте се при тях, обадете им се по телефона или ги помолете да дойдат да ви видят.