TRUCKS

Осветяване на пътя

АДАПТИВНИ ДЪЛГИ СВЕТЛИНИ НА VOLVO TRUCKS

Вашите маршрути включват ли натоварени пътища в тъмните часове на нощта? Разгледайте подробно адаптивните дълги светлини. Те ви позволяват да използвате дългите светлини в ситуации, в които иначе биха били неподходящи. Така светът ви ще стане доста по-светъл, без да пречите на водачите на другите превозни средства. Те са проектирани да подобрят вашата безопасност и тази на останалите участници в движението.

Адаптивните дълги светлини са разработени да разпознават другите автомобили пред вашия камион. Когато системата ги разпознае, тя автоматично намалява светлината, насочена към тях.

Това означава, че можете да шофирате в тъмнината с включен дълги светлини, а адаптивните дълги светлини ще оптимизират светлината, така че да можете да виждате максимално добре. И същевременно ще можете да пазите другите участници в движението.

Системата използва радар и камера за разпознаване и локализиране на други превозни средства. Всеки фар има четири светлоотражателя и 12 LED модула. Адаптивните дълги светлини могат да включват и изключват всички LED модули поотделно и в двата фара, за да оптимизират лъча.

Докато шофирате, ще можете да виждате адаптирането на светлинния лъч и ще се чувствате сигурни, че видимостта ви е оптимална.

ПРЕДЛАГА СЕ ЗА СЛЕДНИТЕ КАМИОНИ

Искате да разгледате отблизо?

Нека ви покажем разликата.