Персонализирано, индивидуално обслужване с поставяне на индивидуален акцент

Адаптиран за вашия товарен автомобил

Тежките условия на работа водят до по-голямо износване. По-малкият пробег означава по-малка поддръжка. Така че това, което е подходящо за един товарен автомобил, не е непременно подходящо и за вашия. Ние правим преглед на вашите потребности, използването на товарния автомобил и бизнеса ви, след което разработваме индивидуален график за обслужване, който гарантира, че вашият товарен автомобил ще получи точно обслужването, което му е необходимо – нито повече, нито по-малко.

Договорът Gold

Една грижа по-малко

Когато има план за обслужване, вие знаете предварително графиците и ремонтите, които ще се правят. Договорът за обслужване е още една стъпка напред. Нашите договори за сервизно обслужване Blue, Silver и Gold покриват всичко – от превантивната поддръжка до цялостните ремонти на товарните автомобили, което ви осигурява пълен контрол на разходите. А договорът Volvo Gold за Volvo FM или Volvo FH ви осигурява не по-малко от 100% максимален пробег,

Вижте договора Gold в цялата му слава

Планиране на сервизното обслужване – как го правим

Етап 1: Въвеждаме данни
Сесията за безплатно планиране на сервизното обслужване започва с въвеждане в системата ни на точните спецификации, използване и годишен пробег на вашия товарен автомобил, както и на данни за дейността ви. 

Етап 2: Идентифицираме
След тестване на начина, по който различните интервали на обслужване могат да повлияят върху максималния пробег на товарния ви автомобил, определяме перфектното ниво на поддръжка.

Етап 3: Планираме
Използваме вашите данни, за да създадем индивидуален план за обслужване, който посочва кога товарният ви автомобил се нуждае от обслужване и точно кои елементи се нуждаят от внимание, така че винаги знаете какво да очаквате.

Етап 4: Извършваме сервизно обслужване
Когато наближи времето за извършване на сервизно обслужване по график, ние ще се свържем с вас предварително, за да ви помогнем да опростите планирането на използването на автопарка ви. 

Етап 5: Правим фина настройка
Всеки път, когато товарният ви автомобил е в сервиза, ние правим преглед на необходимите сервизни дейности и оптимизираме плана, така че винаги получавате възможна най-голяма полза от автомобила или автопарка си.

Намиране на местен дилър

Нека да планираме заедно

Дилърът на Volvo Trucks ще създаде вашия безплатен план за сервизно обслужване и ще отговори на всичките ви въпроси по него.

Намиране на местен дилър