Телематичният портал свързва товарния ви автомобил директно със сервиза.

Гарантиран 100% максимален пробег

Договор Volvo Gold за Volvo FH, Volvo FH16 и Volvo FM

Обещанието ни за 100% максимален пробег става възможно благодарение на телематичния портал, който свързва товарния ви автомобил със сервиза. Това означава, че няма да бъдете повикани за техническа поддръжка, докато вашият товарен автомобил действително не се нуждае от нея. Ако е необходим дълъг ремонт, ще получите товарен автомобил за замяна или финансова компенсация.

Дистанционна диагностика и поддръжка, когато ви е необходима

Ползи

 • Ангажимент за 100% максимален пробег
 • Дистанционна диагностика и поддръжка
 • План за обслужване, приспособен към потребностите ви
 • Поддръжка само когато е необходима
 • Бързи ремонти, когато пристигнете, сервизът е в готовност
 • VAS на повикване
 • Оптимална остатъчна стойност
Товарните автомобили FE и FL са свързани дистанционно към Volvo

Договор Volvo Gold за Volvo FE и Volvo FL

Жизненоважните системи на нашите товарни автомобили Volvo FE и Volvo FL са свързани дистанционно към Volvo. Това означава, че можем да открием и отстраним дребните проблеми, преди да станат големи, което ви осигурява максимална достъпност до автомобила и подобрено оперативно планиране.

Планирайте предварително, за да си осигурите реални предимства

Ползи

 • Максимален пробег и експлоатация
 • Ремонтите на товарния автомобил са включени
 • Оптимална остатъчна стойност
 • Разходите за следващите години са известни
 • Превантивна поддръжка и план за обслужване
 • По-ниска пълна цена на собственост
 • Товарният ви автомобил винаги е в перфектно състояние

Нашите договори за сервизно обслужване – подробностите

  1000x1000-service-gold-contract-gold.jpg 1000x1000-service-gold-contract-gold.jpg 1000x1000-service-gold-contract-silver.jpg 1000x1000-service-gold-contract-blue.jpg
Характеристики на договора GOLD – FH/FM GOLD – FE/FL SILVER BLUE
      Научете повече Научете повече
Превантивна
поддръжка
План за сервизно обслужване
Ремонти на силовата линия  
Всички ремонти на товарния автомобил    
Дистанционна връзка
със сервиза
Предоставяне на друг товарен автомобил по време на ремонта или
финансова компенсация
     
Гаранция за 100% максимален
пробег
   
Volvo Action
Service на повикване
  ✓*  

* Volvo Action Service на повикване е стандартно оборудване за Volvo FH, Volvo FH16 и Volvo FM, опционално за Volvo FMX и неприложимо за Volvo FE или Volvo FL.

VT

Намерете договора, който е перфектен за вас

Посетете или позвънете на дилъра на Volvo Trucks – той ще ви разкаже за предлаганите възможности и ще намери договора, който е най-подходящ за вашите потребности.

Намиране на местен дилър