TRUCKS

Договори за сервизно обслужване

По-долу ще намерите договорите за сервизно обслужване за услугите, предлагани от Volvo Trucks.

Тези договори за сервизно обслужване определят правилата и условията, за които се предоставят нашите услуги. Конкретните условия за определени услуги са посочени поотделно в документите.

За допълнителни въпроси се свържете с търговския отдел при всеки оторизиран дилър на Volvo Trucks.

Имате въпрос?

Вашият местен дилър на Volvo Trucks ще ви каже отговора. Отбийте се при тях, обадете им се по телефона или ги помолете да дойдат да ви видят.