TRUCKS

СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДАННИ

Този раздел съдържа информация и връзки към вашето споразумение за управление на данни („DMA“ или „Споразумение“)

Споразумението за управление на данни е споразумение за използването на данни от автомобила и трябва да бъде прието от клиента, за да могат да се предоставят свързаните услуги.

За клиентите, които се регистрират чрез Volvo Connect, условията за ползване от потребител ще бъдат свързани с подписването на DMA.

Ако вие като клиент искате да анулирате DMA или имате някакви въпроси, свързани с DMA, моля, свържете се с търговския отдел при който и да е оторизиран дилър на Volvo.

Искате ли да анулирате услугите и споразумението DMA?
 

В случай че искате да анулирате Споразумението и услугите за управление на данни, моля, попълнете формуляра по-долу, подпишете го и изпратете сканирано копие на вашия дилър.

Преди да го направите, моля, свържете се с търговския отдел при който и да е оторизиран дилър на Volvo.

Продавате ли автомобила — смяна на собственика
 

В случай че прехвърлите (продадете или смените по друг начин собственика) вашите автомобили, ние се нуждаем от вашето съдействие, за да информираме новия собственик, че трябва да подпише Споразумението за управление на данни с Volvo Truck Corporation. Ако новият собственик не ви е потвърдил, че е подписал това споразумение, моля, попълнете формуляра по-долу, подпишете го и изпратете сканирано копие на: connected.services@volvo.com

Имате въпрос?

Вашият местен дилър на Volvo Trucks ще ви каже отговора. Отбийте се при тях, обадете им се по телефона или ги помолете да дойдат да ви видят.