Възможности във Volvo Group

Станете част от нещо голямо

Ние сме част от Volvo Group. И споделяме целта да се превърнем в световен лидер при устойчивите транспортни решения. Тя е амбициозна, но и ние сме такива. И вие също. Посетете страницата за кариери, за да намерите възможността, която чакате.

Разгледайте възможностите за кариера във Volvo Group

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ЗАЩИТАТА НА ДАННИТЕ

За да имаме възможност да управляваме Вашия потребителски профил и/или кандидатура (включително придружаващите я документи), за нас е необходимо да обработваме Ваши лични данни. Волво Груп България/ВФС България зачита личната неприкосновеност и обработва Вашите лични данни по сигурен начин и в пълно съответствие с приложимото законодателство за защита на личните данни.

Молим да се запознаете с нашето Съобщение за поверителност на данните при подбор на персонал тук  

Потвърждавам, че прочетох и разбрах Съобщението за поверителност на данните при подбор на персонал.

ОПЦИОНАЛНО И ДОБРОВОЛНО – съгласието, дадено по тази точка, не оказва никакво влияние върху начина, по който Вашата кандидатура ще бъде разгледана от Волво Груп България/ВФС България. Съгласен/а съм Волво Груп България/ВФС България да съхранява моята кандидатура/автобиография в базата данни на Волво Груп България/ВФС България, съдържаща списък с потенциалните кандидати за бъдещи потребности от набиране на персонал. Моята информацията в базата данни за набиране на персонал няма да бъде съхранявана за период, по-дълъг от три години. След този период информацията за мен ще бъде изтрита. Мога да оттегля моето съгласие по всяко време.

Очакваме Вашата кандидатура!