Възможности във Volvo Group

Станете част от нещо голямо

Ние сме част от Volvo Group. И споделяме целта да се превърнем в световен лидер при устойчивите транспортни решения. Тя е амбициозна, но и ние сме такива. И вие също. Посетете страницата за кариери, за да откриете възможността, която чакате.Съобщение за поверителност на данните при подбор на персонал>


Стажантски програми във Волво Груп България


Стажант-специалист резервни части>

Стажант-автомеханик>

Стажант-координатор свързани услуги>

Uptime coordinator (part time)>

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ЗАЩИТАТА НА ДАННИТЕ

За да имаме възможност да управляваме Вашия потребителски профил и/или кандидатура (включително придружаващите я документи), за нас е необходимо да обработваме Ваши лични данни. Волво Груп България/ВФС България зачита личната неприкосновеност и обработва Вашите лични данни по сигурен начин и в пълно съответствие с приложимото законодателство за защита на личните данни.

Молим да се запознаете с нашето Съобщение за поверителност на данните при подбор на персонал тук  

Потвърждавам, че прочетох и разбрах Съобщението за поверителност на данните при подбор на персонал.

ОПЦИОНАЛНО И ДОБРОВОЛНО – съгласието, дадено по тази точка, не оказва никакво влияние върху начина, по който Вашата кандидатура ще бъде разгледана от Волво Груп България/ВФС България. Съгласен/а съм Волво Груп България/ВФС България да съхранява моята кандидатура/автобиография в базата данни на Волво Груп България/ВФС България, съдържаща списък с потенциалните кандидати за бъдещи потребности от набиране на персонал. Моята информацията в базата данни за набиране на персонал няма да бъде съхранявана за период, по-дълъг от три години. След този период информацията за мен ще бъде изтрита. Мога да оттегля моето съгласие по всяко време.

Очакваме Вашата кандидатура!