VOLVO TRUCKS

Bulgaria

×

Отговорник Сервизно Обслужване в сервиз „Варна“ на Волво Груп България

Екипът от отговорници сервизно обслужване управлява комуникацията между сервиза и клиентите, и има пряко въздействие върху резултата на сервиза. Планирането на сервизните поръчки, вътрешната и външната комуникация по въпроси на сервизното обслужване са ключови задачи.

Основни отговорности:

 • Договаря и координира плановете за сервизно обслужване, като осигурява пълното разбиране и съгласие на клиентите.
 • Координира планирането на резервните части и сервиза с плановете за обслужване на клиентите.
 • Ефективно администрира всички системи и документи за клиентите: оферти, поръчки, фактури и др.
 • Дава подробна информация на клиентите относно съдържанието, резервните части и необходимoтo време за изпълнение на услугите.
 • Търси обратната връзка от клиентите и координира разрешаването на проблеми.
 • Проследява сервизните кампании.
 • Активно промотира сервизните услуги и продукти, за да увеличи продажбите на труд и резервни части.
 • Развива ефективни дългосрочни взаимоотношения с клиентите.


Изисквания за позицията:

 • Добри технически познания в областта на автомобилите (за предпочитане на товарните автомобили)
 • Английски език на работно ниво
 • Ефективна комуникация с клиенти и умения за водене на преговори
 • Умения за планиране и създаване на организация
 • Способност да работи самостоятелно и по своя инициатива, но и като част от екип
 • Способност за работа с ИТ системи и техническа информация


Позицията се намира в гр. Варна.

Пряк ръководител: Пейо Трифонов, Мениджър сервиз Варна