Бележка относно поверителността и правното уведомление

Правила за поверителност

AB Volvo (публ.) и корпорацията Volvo Truck ценят интереса ви към нашите продукти и посещението в уеб сайта ни http://www.volvotrucks.com/

Тази бележка относно поверителността и правното уведомление са общи за уеб сайта на Volvo Group. Въпреки това може да съществува допълнителна информация за поверителността в конкретни уеб сайтове на различните компании на Volvo Group Companies или на уеб сайтовете на Volvo Group, които имат специална функция

Лични данни

Ние от корпорация Volvo Truck възнамеряваме да ви предоставим възможно най-голям контрол върху личните ви данни. За нас е важно да се чувствате удобно, когато посещавате нашия уеб сайт. Има случаи обаче, когато ще имаме нужда от личните ви данни. Всички лични данни, които може да ни предоставите (включително, но без това да е ограничено до имейл адреса ви) се използват за следните цели:

Ако ни предоставяте личните си данни, за да получавате информация от нас (например брошури, каталози), ние събираме и съхраняваме тези данни. Те ни дават възможност да изпълним заявката ви за информация. Ако преглеждате или изтегляте информация, ние проследяваме посещението. Това ни е полезно, за да получим персонализирана информация и посредством „бисквитките“ да имаме данни за това кои части от сайта се посещават често, вижте повече по-долу.

Използваме информацията, събрана или съхранена за вас, само в рамките на Volvo Truck Corporation.

Уеб сайтът може да съдържа връзки към уеб сайтове, които не са на Volvo Truck Corporations. Volvo Truck Corporation не носи отговорност за практиките за поверителност на такива уеб сайтове.

Можете да се свържете с Volvo Truck Corporation, ако имате въпроси за това как обработваме личните данни, свързани с вас (напр. име, имейл адрес). Данните за контакт с Volvo Truck Corporation ще намерите в края на тази страница. Ако някои данни са грешни, имате право да поискате коригирането им. Освен това имате право (при писмено и подписано лично от вас заявление, веднъж годишно и безплатно) да получите от нас информация освен за всичко друго и относно това, какви лични данни, свързани с вас, обработваме и за какви цели.

Бисквитки

В уеб сайта на Volvo Truck Corporation се използват „бисквитки“. „Бисквитката“ представлява малък текстов файл, който съдържа текстова информация и се запазва в компютъра ви. Целта ни при използването на „бисквитките“ е да подобрим използването на сайта от посетители като вас.

В уеб сайта на Volvo Truck Corporation се използват три вида „бисквитки“, а именно:

1. Първият вид запазва за постоянно файл на компютъра ви и се използва за актуализиране на уеб сайта с нова информация, която е предоставена в него след последното ви посещение. Информацията в уеб сайта, която не е променена след последното ви посещение, се зарежда локално от компютъра ви, за да се отвори уеб сайтът по-бързо.

2. Вторият вид, наречен „бисквитка“ за сесия, се използва докато сърфирате из уеб сайт. Тези „бисквитки“ включват временно прехвърляне на информация между компютъра ви и уеб сайта. “Бисквитките“ за сесия не се съхраняват за постоянно на компютъра ви и изчезват, когато затворите браузъра.

3. Третият вид се използва за статистически цели, т.е. за получаване на информация за броя посетители в различните части на уеб сайта ни.

Освен ако не е посочено конкретно някъде другаде, Volvo Truck Corporation никога не използва „бисквитки“ с цел да събира лична информация, като името, имейл адреса ви и т.н. Всяка информация, събрана чрез използването на „бисквитки“, се обобщава на база на анонимността.

Ако не сте съгласни с използването на „бисквитки“ в уеб сайта Volvo Truck Corporation, можете да конфигурирате настройките или предпочитанията на браузъра така, че да отхвърля „бисквитките“. Поради технологията, която използваме в уеб сайта си обаче той няма да функционира правилно без използва „бисквитки“.

Правно уведомление Уведомление за авторските права

Съдържанието на уеб сайта е със защитени авторски права © 2002 AB Volvo (публ.) (или нейните клонове, където това е посочено, и/или нейните лицензианти), SE-405 08 Göteborg, Швеция. Всички права запазени.
Информацията в уеб сайта, включително, но без това да се ограничава до текст, изображения и звук, не може, с изключение на строго лични цели или ако е посочено нещо друго, да бъде възпроизвеждана, прехвърляна, разпространявана или съхранявана без предварително писмено разрешение от AB Volvo (публ.). Извършването на промени в съдържанието на уеб сайта е изрично забранено.

Някои части на уеб сайта съдържат изображения, за които съответните им доставчици имат авторски права. 

Търговски марки

Освен ако в уеб сайта не е посочено нещо друго, показваните марки, логотипи и емблеми, като например показания по-долу символ, са защитени с права за търговски марки, които са собственост на Volvo Trademark Holding AB и/или AB Volvo (публ.) (или нейните клонове).

 

Volvo

 

без гаранции или представяния

ИНФОРМАЦИЯТА В ТОЗИ УЕБ САЙТ СЕ ПРЕДОСТАВЯ „КАКВАТО Е“. ПРИ НИКАКВИ СЛУЧАИ VOLVO GROUP НЯМА ДА НОСИ ОТГОВОРНОСТ ПРЕД НИКОЯ СТРАНА ИЛИ ЗА ПРЕКИ, КОСВЕНИ, СПЕЦИАЛНИ ИЛИ ДРУГИ ПОСЛЕДВАЩИ ЩЕТИ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ТОЗИ УЕБ САЙТ ИЛИ НА ДРУГ УЕБ САЙТ, СВЪРЗАН С ХИПЕРВРЪЗКИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО БЕЗ ТОВА ДА Е ОГРАНИЧИТЕЛНО ЗА ВСЯКАКВИ ЗАГУБЕНИ ПОЛЗИ, ПРЕКЪСВАНЕ НА РАБОТАТА, ЗАГУБА НА ПРОГРАМИ ИЛИ ДРУГИ ДАННИ В СИСТЕМАТА ВИ ЗА ОБРАБОТКА НА ИНФОРМАЦИЯТА ИЛИ ПО ДРУГ НАЧИН, ДОРИ АКО СМЕ ИЗРИЧНО УВЕДОМЕНИ ЗА ВЕРОЯТНОСТ ЗА ТАКИВА ЩЕТИ.

Volvo Group не дава никакви гаранции и/или представяния за който и да е друг уеб сайт, до който можете да получите достъп през този сайт. Такива гаранции и/или представяния се предоставят само за удобство и не означават, че Volvo Group поема или приема каквато и да е отговорност за съдържанието и използването на такъв уеб сайт. В допълнение, вие носите отговорност за вземането на предпазни мерки и за гарантиране, че това, което изберете да използвате, не съдържа вируси, компютърни червеи, троянски коне и други елементи с разрушителен характер.

Информацията в този уеб сайт може да съдържа технически неточности или печатни грешки.

Информацията в този уеб сайт може да променена във всеки момент без предварително известие или задължение.

Информацията, публикувана в този уеб сайт, може да съдържа обикновени или кръстосани препратки къч продукти, услуги и т.н. на Volvo Group, които не са обявени или не се предлагат във вашата държава. Точността на такава информация не може да бъде гарантирана, по-конкретно тъй като тя може да е обект на промяна, на специфични изисквания или достъпност и такива препратки не означават, че Volvo Group възнамерява да обявява такива продукти, услуги и т.н. във вашата държава. Свържете се с местния дилър, за пълни подробности относно продуктите, услугите и т.н., които се предлагат и можете да поръчате. 

Коментари, въпроси или предложения

Моля, имайте предвид, че каквато и да е информация, непоискани предложения или други изпратени материали ще се считат за неконфиденциални и нефирмени. Когато изпращате каквато и да е информация или материал, вие предоставяте на AB Volvo (публ.) и на Volvo Group неограничен и неотменим лиценз за използване, възпроизвеждане, показване, реализиране, промяна, прехвърляне и разпространение на тези материали или информация и освен това давате съгласието си AB Volvo (публ.) и Volvo Group да използват свободно всички идеи, концепции, ноухау или техники, които сте ни изпратили, за всякакви цели.

Специфичен софтуер, предлаган на уеб сайта

Всеки софтуер, който може да се предлага за изтегляне от този уеб сайт („Софтуерът“) е защитен с авторски права продукт на AB Volvo (публ.) (или някой от клоновете й) и/или доставчиците й.

Използването на софтуера се подчинява на общите условия в лицензното споразумение за крайния потребител, ако има такова, което придружава или е включено в Софтуера („Лицензното споразумение“). Освен ако от Лицензното споразумение не следва нещо друго, Софтуерът се предлага за изтегляне само с цел използван от крайните потребители. Всяко възпроизвеждане или последващо разпространение на Софтуера, което не е в съответствие с Лицензното споразумение, може да доведе до наказание в съответствие с гражданското или углавното право.

БЕЗ ТОВА ДА ОГРАНИЧАВА ГОРЕПОСОЧЕНОТО, КОПИРАНЕТО ИЛИ ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕТО НА СОФТУЕРА НА КОЙТО И ДА Е ДРУГ СЪРВЪР ИЛИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ЗА ПО-НАТАТЪШНО ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ ИЛИ ПОСЛЕДВАЩО РАЗПРОСТРАНЕНИЕ Е ИЗРИЧНО ЗАБРАНЕНО.
аКО ИМА ГАРАНЦИЯ ЗА СОФТУЕРА, ТЯ Е САМО В СЪОТВЕТСТВИЕ С ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ НА ЛИЦЕНЗНОТО СПОРАЗУМЕНИЕ. оСВЕН АКО НЕ Е ГАРАНТИРАНО В ЛИЦЕНЗНОТО СПОРАЗУМЕНИЕ, VOLVO GROUP ОТХВЪРЛЯ С НАСТОЯЩОТО ВСИЧКИ ГАРАНЦИИ И УСЛОВИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА СОФТУЕРА, ВКЛЮЧИТЕЛНО ВСИЧКИ КОСВЕНИ ГАРАНЦИИ И УСЛОВИЯ ЗА ТЪРГОВСКИ КАЧЕСТВА, ПРИГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ, ОБЕКТИВНИ ПРАВА И ОТСЪСТВИЕ НА НАРУШЕНИЯ.

Контакт

В случай че имате въпроси относно горните раздели, не се колебайте да се свържете с AB Volvo (публ) чрез страницата за контакт на Volvo Truck Corporation.